Dofinansowanie dla spółdzielni mieszkaniowych. Kolejne umowy z NFOŚiGW

Dofinansowanie dla spółdzielni mieszkaniowych. Kolejne umowy z NFOŚiGW
Gramwzielone.pl (C)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje z pomocą środków unijnych modernizację energetyczną kolejnych wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Pięć spółdzielni mieszkaniowych w tym dwie z Wrocławia oraz po jednej z Opola, Gorzowa Wielkopolskiego i Warszawy otrzyma w sumie około 23 mln zł wsparcia. Inwestycje łącznie będą kosztowały ponad 35 mln zł.

Jak informuje NFOŚiGW, unijne dofinansowanie na modernizację energetyczną w spółdzielniach mieszkaniowych to efekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Zakres inwestycyjnych prac obejmie m.in. docieplenie ścian bocznych i stropodachów, wymianę okien czy drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji elektrycznej, polegającej na wymianie opraw na energooszczędne oraz montaż instalacji fotowoltaicznych.

REKLAMA

W stolicy Dolnego Śląska termomodernizacji poddane zostaną budynki należące do Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Energetyk” oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Stoczniowiec”. Na blisko 18 mln zł wyceniono przedsięwzięcie „Termomodernizacja 6 wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących pod zarządem Spółdzielni ML-W „Energetyk” we Wrocławiu”. Unijne dofinansowanie wyniesie w tym przypadku ponad 11,5 mln zł. Z kolei inwestycja „Termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Stoczniowiec” we Wrocławiu” będzie kosztowała niespełna 3 mln zł, w tym dofinansowanie oszacowano na ponad 1,8 mln zł.

REKLAMA

Opolski projekt „Głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu” o wartości 12,7 mln zł otrzyma wsparcie w wysokości 8 mln zł. Z kolei gorzowskie przedsięwzięcie „Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego Spółdzielni Mieszkaniowej GORZOVIA w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, warte ponad 1,1 mln zł, otrzyma 747 tys. zł dofinansowania. Natomiast warszawska inwestycja „Termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojedynka” w Warszawie” zrealizowana będzie za 1 mln zł, przy unijnym dofinansowaniu sięgającym 644 tys. zł.

W sumie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje z POIiŚ 2014-2020 osiemnaście tego typu przedsięwzięć w całej Polsce. Beneficjantami będą spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które wydadzą na swoje projekty łącznie 152 mln zł, przy czym pomoc z Funduszu Spójności wyniesie niecałe 101 mln zł, w tym 24,4 mln zł będą stanowiły dotacje, a 76,2 mln zł pożyczki.

Ponadto beneficjenci mogą liczyć na częściowe umorzenie udzielonej pomocy zwrotnej. Chodzi o tzw. premię inwestycyjną, którą można odzyskać w zależności od oszczędności energii uzyskanej w wyniku realizacji inwestycji.

Podpisywanie umów z unijnego poddziałania 1.3.2 Narodowy Fundusz zaplanował do końca marca 2018 r. Na umowy czeka jeszcze 9 spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych.

red. gramwzielone.pl