Więcej pieniędzy na premie termomodernizacyjne

Więcej pieniędzy na premie termomodernizacyjne
cogdogblog, flickr cc-by-2.0

Zwiększono budżet, jakim będzie dysponować Bank Gospodarstwa Krajowego w zakresie {więcej}dofinansowań poprawy efektywności energetycznej w budynkach, czyli tzw. premii termomodernizacyjnych.

Projekt Efektywności Energetycznej to efekt współpracy Ministerstwa Gospodarki i Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju. Dzięki niemu można ubiegać się o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Na początku września resort gospodarki i Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju uzgodniły zmianę tzw. Umowy Grantu w zakresie mechanizmu Global Enviromnent Facility.

REKLAMA

Dzięki uzgodnieniom obu instytucji budżet Funduszu Termomodernizacji i Remontów obsługiwanego przez środki z wyżej wymienionego mechanizmu i zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego zwiększył się o ok. 5,6 mld dolarów.

REKLAMA

Jak szacuje minister gospodarki Waldemar Pawlak, dzięki nowej umowie w okresie roku zostanie zrealizowanych prawie 300 projektów termomodernizacyjnych wartych w sumie około 80 mln zł.

W ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów gospodarstwa domowe, a także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać sie o spłatę 20% wartości kredytów zaciąganych na przedsięwziecia mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków.

Do przedsięwzięć finansowanych z Funduszu Termomodernizacyjnego można zaliczyć m.in. 

– montaż i modernizację systemów grzewczych, a także systemów przesyłu ciepła i sieci ciepłowniczych,

– instalacje i wymianę systemów podgrzewania ciepłej wody użytkowej, 
– modernizację systemów oświetlenia budynków – zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków, a także oświetlenia przestrzeni publicznej,

– instlacje systemów produkcji energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby zaopatrzenia w energię budynków i grup budynków zarządzanych przez daną wspólnotę czy spółdzielnię mieszkaniową.

red. gramwzielone.pl