Rząd zapewni 1,2 mld zł na termomodernizację domów

Rząd zapewni 1,2 mld zł na termomodernizację domów
Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Fot. Ministerstwo Rozwoju

Przyjęta wczoraj przez rząd ustawa ma uruchomić pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych i wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła, na co przewidziano ok. 1,2 mld zł. Dzięki przyjętym rozwiązaniom możliwe będzie sfinansowanie nawet 100 proc. kosztów wymiany pieców i ocieplenia domów należących do najbardziej potrzebujących osób zapewnia minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Budżet na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów jest szacowany na ok. 1,2 mld złotych. Część planowanych kosztów inwestycji poniosą gminy. W przypadku miejscowości do 100 tys. mieszkańców wkład gminy powinien wynieść 30 proc. kosztów, natomiast w przypadku większych miast – powyżej 30 proc. kosztów.

Pozostała część inwestycji zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa, m.in. z części wpływów z tzw. opłaty recyklingowej. Te środki zostaną przekazane gminom po podpisaniu porozumienia za pośrednictwem Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

REKLAMA

Jak wskazuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, w pierwszej kolejności wsparcie w ramach rządowego programu termomodernizacji zostanie skierowane do miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców, wśród których są między innymi te umieszczone przez Światową Organizację Zdrowia na liście europejskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem.

Wnioski o dofinansowanie będą mogły składać wszystkie gminy, które borykają się z problemem smogu spowodowanego emisją zanieczyszczeń z przestarzałych urządzeń grzewczych w budynkach jednorodzinnych. W przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców, szczegóły planów naprawczych zostaną ustalone wspólnie z władzami miasta oraz z lokalnymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się kwestią jakości powietrza.

Dofinansowaniem mają zostać objęte tzw. przedsięwzięcia niskoemisyjne, czyli wymiana wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania na urządzenia spełniające standardy emisji zanieczyszczeń lub podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej przy jednoczesnej termomodernizacji budynku. Takie inwestycje będzie można dofinansować nawet w 100 proc.

MPiT podkreśla, że realizacja pilotażowego programu będzie wymagała ścisłej współpracy rządu i samorządów. Gminy zidentyfikują gospodarstwa domowe, których dotyczy problem ubóstwa energetycznego, a minister przedsiębiorczości i technologii będzie podejmować decyzję o pomocy. Po pozytywnej ocenie gmina oraz resort będą mogły podpisać porozumienie, w którym określony zostanie zakres i charakterystyka przedsięwzięć niskoemisyjnych. To będzie podstawa dofinansowania. Dotacje zostaną wypłacone bezpośrednio do gmin.

Pilotaż programu pozwoli nam opracować kompleksowy, ogólnopolski program termomodernizacji budynków mieszkalnych. Jest to jeden z filarów walki o czyste powietrze, dzięki któremu jakość powietrza w Polsce radykalnie się poprawi, a wydatki na ogrzewanie ponoszone przez Polaków będą mniejsze – komentuje Piotr Woźny, pełnomocnik premiera ds. programu „Czyste Powietrze” i wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

REKLAMA

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii podkreśla w komunikacie, że ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów to nie tylko ważny krok w kierunku walki ze smogiem, ale również przeciwdziałaniu ubóstwu energetycznemu.

Problem ten dotyczy 4,6 mln osób w Polsce, głównie mieszkańców wsi i małych miast, a zdecydowana większość z nich, bo aż 75 proc. osób, mieszka w domach jednorodzinnych. Oznacza to, że co ósmy mieszkaniec Polski stoi przed dylematem, czy np. ogrzać mieszkanie czy ograniczyć inne dobra. Niska emisja, czyli zanieczyszczenia wydobywające się z kominów nieocieplonych domów jednorodzinnych, ogrzewanych tzw. kopciuchami, to jedna z głównych przyczyn smogu w Polsce.

Jednocześnie od połowy ubiegłego miesiąca realizowany jest program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych i wymiany wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania, skierowany bezpośrednio do wszystkich mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy będą w stanie pokryć, w zależności od osiąganych dochodów, cześć kosztów inwestycji.

Program „Czyste powietrze” jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z szesnastoma wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska. Planowany budżet tego programu wynosi 103 mld złotych, a jego realizacja przewidziana została na lata 2018-2029.

Uzupełnieniem działań na rzecz termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych i wymiany wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania ma być również termomodernizacyjna ulga podatkowa. W zeszłym tygodniu rząd przyjął projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która ma wprowadzić taką ulgę od 1 stycznia 2019 r.

MPiT podkreśla, że znaczenie dla realizacji programu „Czyste Powietrze” i poprawy jakości powietrza w Polsce mają również przepisy uchwalonej przez parlament w wakacje i podpisanej już przez prezydenta nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.  Ustawa, wraz z przyjętymi w ostatnich dniach rozporządzeniami, ma implementować zakaz sprzedaży do gospodarstw domowych najbardziej szkodliwych paliw stałych (muły i flotokoncentraty). Wprowadza też całkowicie nowy system świadectw jakości paliw stałych, dzięki której konsumenci mają otrzymać informację dotyczącą poziomu kaloryczności i jakości kupowanych przez nich paliw stałych.

W ramach obowiązującego od roku rozporządzenia ministra rozwoju i finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe przewiduje się restrykcyjne wymagania dla instalowanych kotłów na paliwo stałe o mocy do 500 kW, czyli używanych głównie w gospodarstwach domowych oraz małych i średnich zakładach.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.