Mikroinstalacje, czyli udomawianie energii odnawialnej

Mikroinstalacje, czyli udomawianie energii odnawialnej
KSDIgital

NOWA USTAWA O OZE. W projekcie nowej ustawy o energii odnawialnej znalazło się wiele rozwiązań zachęcających do instalowania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych. {więcej}

Do najważniejszych zachęt dla stosowania „małej” energetyki odnawialnej, które znalazły się w zaprezentowanym wczoraj projekcie ustawy o energi odnawialnej, należą m.in. preferencyjne stawki za sprzedaż wyprodukowanej energii, odliczenia podatkowe w wysokości do 10 tys. zł brutto rocznie czy zniesienie obowiązku koncesjonowania, a nawet w niektórych przypadkach – zakładania działalności gospodarczej dla gospodarstw domowych chcących produkować zieloną energię, a także zwolnienie z ponoszonych w związku z tym opłat.

Co więcej, zapisy, które znalazły się w projekcie ustawy o OZE zawierają propozycje zmiany Prawa budowlanego, tak, aby wszystkie nowopowstające budynki oraz budynki przechodzące remont generalny spełniały określone wymogi w zakresie energooszczędności, a także konsumowały ze źródeł odnawialnych minimum 13 procent energii w stosunku do całkowitego zużycia energii (dla budynków sektora publicznego poziom ten ma wynosić 10%).

REKLAMA
REKLAMA

Kluczowym terminem dla „domowej” energetyki odnawialnej, który znalazł się w projekcie nowej ustawy o OZE, jest „mikroinstlalacja”. Przez termin ten rozumiana jest mała instalacja m.in. kolektorów słonecznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę, małych elektrowni wiatrowych czy paneli fotowoltaicznych, której moc nie przekracza 40 kW energii elektrycznej lub 70 kW energii cieplnej, a w przypadku biogazowni – odpowiednio 100 i 130 kW.

Producenci energii w mikroinstalacjach będą zwolnieni m.in. z kosztów przyłączania ich do sieci energetycznych, a za sprzedaną energię będą otrzymywać preferencyjne stawki – większe niż w przypadku większych elektrowni OZE.

Kto będzie mógł wykonywać mikroinstalacje? Wymogom, które będą musieli spełnić przyszli instalatorzy mikroinstalacji w ustawie poświęca się wiele miejsca. Czytaj więcej na ten temat dzisiaj na portalu „Heliosfera.pl” w artykule: Instalator mikroinstalacji, czyli przyszły instalator kolektorów słonecznych

gramwzielone.pl