Ile Kowalski płaci za rozwój energii odnawialnej?

Ile Kowalski płaci za rozwój energii odnawialnej?
danishwindindustryassociation/ flickr cc-by-nc-2.0

Jaką część rachunków za energię przeciętnego polskiego gospodarstwa domowego stanowią koszty związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii? {więcej}

Obecnie cena energii dla gospodarstw domowych w taryfie całodobowej wynosi około 350 zł brutto na 1 megawatogodzinę (MWh) zużytego prądu. Gospodarstwa domowe w Polsce zużywają rocznie przeciętnie od 2 do 3 MWh energii elektrycznej.

W cenie energii uwzględnione są koszty związane m.in. z obowiązkiem zakupu przez operatorów energetycznych świadectw pochodzenia energii wyprodukoawnej ze źródeł odnawialnych, a także z wynikającymi z polityki klimatycznej Unii Europejskiej kosztami emisji CO2, które generują bazujące na węglu polskie elektrownie.

REKLAMA
REKLAMA

Jak wynika z projekcji przedstawionej niedawno przez Ministerstwo Gospodarki, w cenie 1 megawatogodziny energii około 28,6 zł to koszt wynikający z obowiązku zakupu przez dystrybutorów energii tzw. zielonych certyfikatów, potwierdzających wyprodukowanie zielonej energii elektrycznej. Kolejne 10,80 zł to koszty wynikające z zakupu certyfikatów dla energii produkowanej w systemach kogeneracyjnych (certyfikaty źółte i czerwone).

Zakłady energetyczne oprócz kosztów związanych z koniecznością zakupu określonej ilości zielonych certyfikatów, przerzucają na odbiorców końcowych także koszty wynikające z opłat za nadmierną emisję CO2. Koszty emisji CO2, które płacą polskie gospodarstwa domowe to 25 zł/MWh, a więc rocznie kosztuje je to około 50-75 zł.

Według szacunków Ministerstwa Gospdarki, hurtowa cena energii może wzrosnąć, a wraz z nią cena energii dla gospodarstw domowych – do około 250 zł/MWh już w roku 2013 – co będzie efektem wzrostu kosztów, jakie od tego rok będą musieli ponosić producenci energii za nadmierną emisję CO2. Jak wynika z prognozy resortu gospodarki, w roku 2020 energia elektryczna na rynku hurtowym może kosztować już około 340 zł.

red. gramwzielone.pl