10 mln zł na poprawę efektywności energetycznej

10 mln zł na poprawę efektywności energetycznej
Fot. Conergy

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach pod Warszawą i Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie uzyskają wsparcie finansowe ze środków NFOŚiGW. W każdym przypadku w zwiększeniu efektywności energetycznej pomoże wykorzystanie energii z własnych instalacji fotowoltaicznych.

To efekt umów o dofinansowanie podpisanych wczoraj w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który podkreśla, że w każdym przypadku efekty ekologiczne przedsięwzięć oznaczają zmniejszenia emisji CO2, a realizacja umów skutkować będzie również zmniejszeniem zużycia energii pierwotnej i końcowej w budynkach, ponadto zapewni produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Przekazanie wszystkich trzech dotacji umożliwił program priorytetowy NFOŚiGW „Poprawa jakości powietrza, Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

REKLAMA

Na termomodernizację głównego budynku Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie NFOŚiGW przekaże 2,9 mln zł dotacji. Całkowity koszt projektu wynosi 3,47 mln zł, z czego 575,3 tys. zł zainwestuje beneficjent ze środków własnych. Przedsięwzięcie obejmie ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, a stropu wełną mineralną. Wymieniona zostanie zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa. Prace będą dotyczyć także modernizacji systemu ciepłej wody użytkowej i zaowocują m.in. montażem 40 kolektorów słonecznych, gazowych pomp ciepła oraz montażem zasobników. Przewidziano również wymianę węzła cieplnego centralnego ogrzewania i zainstalowanie zestawu gazowych pomp ciepła oraz wymianę 425 sztuk grzejników i termostatów. Przewidziano ponadto montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 17 kW.

Całość działań ma zostać sfinalizowana z końcem 2020 r., a powierzchnia budynków nimi objętych to ponad 10 000 m2. Efekt ekologiczny inwestycji to zmniejszenie emisji CO2 (531,01 Mg/ rok). Nastąpi też ograniczenie zużycia energii pierwotnej o 4299,20 GJ/ rok. Równoległym osiągnięciem będzie produkcja energii elektrycznej z OZE, przy użyciu paneli fotowoltaicznych, na poziomie 15,8 MWh/rok oraz energii cieplnej (341, 31 GJ/rok).

Dzięki dotacji z NFOŚiGW w wysokości 4,13 mln zł remont termomodernizacyjny przejdzie sześć budynków Zakładu dla Niewidomych w Laskach pod Warszawą. Pełny koszt prac wyniesie 4,35 mln zł, przy czym 217,6 tys zł ma pochodzić ze środków własnych beneficjenta. Całkowita powierzchnia budynków Zakładu dla Niewidomych w Laskach objętych remontem to 4202 m2.

Przewidziano głęboką termomodernizację obiektów służących na co dzień osobom chorym, z różnym stopniem niesprawności. W czterech budynkach zaplanowano ocieplenie stropodachów, a w jednym dachu. Ocieplenie ścian zewnętrznych i wymiana stolarki drzwiowej będzie przeprowadzona w pięciu budynkach. W jednym z obiektów szklane pustaki (tzw. luksfery) zostaną wymienione na okna PCV. Wszędzie pojawi się nowa stolarka okienna. Remont obejmie też wymianę oświetlenia (sześć kompletów LED o łącznej mocy 36,342 kW).

Dodatkowo w dwóch budynkach zmodernizowana będzie instalacja ciepłej wody użytkowej, a w jednym centralnego ogrzewania. Na trzech obiektach planuje się instalację systemów fotowoltaicznych o łącznej mocy 22,1 kW.

REKLAMA

Zakończenie prac i osiągnięcie efektu ekologicznego nastąpi pod koniec września 2022 r. Emisja CO2 zmniejszy się o 344,23 Mg/rok. Zużycie energii pierwotnej zmaleje do 6 101,12 GJ/rok. Pozyskiwanie energii ze słońca za pomocą paneli fotowoltaicznych oszacowano na 19,68 MWh energii elektrycznej rocznie.

Trzecia umowa na dotację w wysokości 3,4 mln zł została podpisana przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 4,37 mln zł, w tym szpital zaangażuje własne środki finansowe w wysokości 965,2 tys. zł.

Przewidziane działania termomodernizacyjne potrwają do końca września 2020 r. i obejmą 1009,6 m2 powierzchni budynków.

Dotowane przez NFOŚiGW przedsięwzięcie obejmie ocieplenie ścian zewnętrznych, tych przylegających do gruntu oraz fundamentowych. Ocieplona zostanie także podłoga na gruncie oraz podłoga w podziemiu. Warstwa izolacji zostanie też położona na poddaszu. Okna w pomieszczeniach mają być wymienione na drewniane, skrzynkowe, a drzwi zewnętrzne poddane zostaną modernizacji. Ważnym krokiem będzie budowa systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Modernizacja dotyczyć będzie również systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia wbudowanego (zaplanowano wymianę instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego z zastosowaniem opraw typu LED i wymianą rozdzielnic).

Przewidziano montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 39 kWp, złożonej z 156 modułów PV.

Wraz z zakończeniem prac zmniejszyć się ma emisja CO2 do atmosfery o 235,38 Mg/rok. Zużycie energii pierwotnej zmaleje o 3 837,39 GJ/rok, a ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych ma sięgać 39,82 MWh/rok.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.