Wiedeń wprowadza zakaz montażu kotłów gazowych i olejowych

Wiedeń wprowadza zakaz montażu kotłów gazowych i olejowych
Giuseppe Romano, flickr cc

Wiedeń robi kolejny krok w kierunku uwolnienia się od uzależnienia od ropy i gazu oraz wyznacza ambitne cele w zakresie ochrony klimatu. Wprowadzany jest zakaz stosowania ogrzewania gazowego lub olejowego w nowych budynkach. Zmiany wchodzą w życie już z końcem tego miesiąca.

Według firmy konsultingowej Mercer, od ponad 20 lat porównującej jakość życia w różnych miastach na świecie, najlepszym miejscem do zamieszkania jest obecnie Wiedeń – już 9. raz z rzędu. W badaniu bierze się pod uwagę różne czynniki, między innymi sytuację gospodarczą i polityczną, wpływ na środowisko, jakość opieki zdrowotnej, poziom edukacji, rozwój infrastruktury itp.

Wprowadzone pod koniec grudnia 2018 r. zmiany w kodeksie budowlanym mogą zagwarantować, że w następnym roku pozycja miasta numer 1. w przypadku Wiednia nie ulegnie zmianie. Dotyczy to między innymi wprowadzenia wymogu korzystania w nowych budynkach z sieci ciepłowniczych lub z urządzeń grzewczych wykorzystujących odnawialne źródeł energii.

REKLAMA

Wprowadzono ponadto regulację, zgodnie z którą budowa i instalacja kotłów na stałe oraz płynne paliwa kopalne – gazowe i olejowe – nie będzie już dozwolona w przypadku nowych budynków i poważniejszych renowacji budynków. 

W nowych obszarach rozwoju jest możliwe określenie stref, w których planowane jest wykorzystanie przyjaznych dla klimatu źródeł energii (odnawialne źródła energii, odzysk ciepła odpadowego itp.). 

Wprowadzono możliwość przyjęcia ograniczeń w planach rozwojowych w zakresie emisji dozwolonych w określonym obszarze.

Reklama

Gdzie szukać paneli fotowoltaicznych?

Poniżej przedstawiamy ranking serwisu Oferteo.pl dotyczący 18 343
firm instalujących panele fotowoltaiczne, najlepszych w 2020 roku w
poszczególnych miastach:

REKLAMA

W zakresie stosowania nowych technologii grzewczych, korzystających ze źródeł odnawialnych, Wiedeń nie jest w Austrii wyjątkiem.

Obecnie w tym kraju już ponad 70 proc. nowych budynków jednorodzinnych ogrzewanych jest pompami ciepła. Nie uwzględniając stosowania sieci ciepłowniczych, stanowią one ponad 80 proc. nowych budynków jednorodzinnych.

Nowe zapisy kodeksu budowanego w Wiedniu jeszcze bardziej wzmocnią znaczenie pomp ciepła w nowych budynkach.

Nowy austriacki plan w zakresie energii i klimatu na lata 2021-2030 zakłada, że w 2030 r. aż 70 proc. wszystkich sprzedawanych urządzeń grzewczych będą stanowić pompy ciepła.

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła „PORT PC”