Stanowisko PORT PC w sprawie nowego projektu ustawy o OZE

Stanowisko PORT PC w sprawie nowego projektu ustawy o OZE
qmnonic, flickr cc-by-2.0
{więcej}Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła z satysfakcją przyjęła fakt opublikowania przez Ministerstwo Gospodarki w dniu 29.07.2012 r. poprawionego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Środowiska związane z odnawialnymi źródłami energii oczekują od wielu miesięcy na pełne wdrożenie zapisów dyrektywy OZE (WE/28/2009).
 
Ze względu na uznanie pomp ciepła za urządzenia korzystające z OZE, projekt ustawy jest szczególnie ważny dla branży pomp ciepła. Mimo wielu korzystnych zmian w stosunku do pierwotnego projektu ustawy, w dalszym ciągu w projekcie ustawy brakuje skutecznych narzędzi do promocji efektywnych technologii OZE, a w szczególności ustanowienia wymogów minimalnej efektywności technologii OZE. Jest to znaczącym uchybieniem w stosunku do zapisów europejskiej Dyrektywy o promocji OZE.

Zdaniem PORT PC istotnym zastrzeżeniem jest niedostateczne położenie nacisku w projekcie ustawy na efektywność energetyczną, jako niezbędnego warunku uzyskania dofinansowania instalacji zawierających odnawialne źródła energii. Rozwiązaniem tej kwestii powinno być skorzystanie z istniejących dobrych praktyk występujących w krajach europejskich i pełne wdrożenie zapisów Dyrektywy OZE, które regulują wspieranie produktów o odpowiednio wysokiej efektywności. Dotyczy to nie tylko pomp ciepła, ale również termicznych kolektorów słonecznych, fotowoltaiki czy kotłów grzewczych spalających biomasę.

REKLAMA

W przypadku pomp ciepła chodzi o wspieranie nabywania produktów, które spełniają minimalne wymogi technologiczne wprowadzone przez Komisję Europejską w zakresie minimalnych współczynników efektywności pomp ciepła (współczynniki COP). Brak takich zapisów będzie prowadzić do promowania przeciętnych technologii, a w konsekwencji marnotrawstwa środków publicznych, rozczarowania użytkowników nieefektywnych urządzeń, a w rezultacie – rozpowszechniania negatywnych opinii o odnawialnych źródłach energii.

REKLAMA

PORT PC ma nadzieję, że w ramach dalszych prac nad ustawą OZE w komisjach parlamentarnych nastąpi wdrożenie zapisów Dyrektywy OZE, mówiących o minimalnych wymogach efektywności technologii korzystających z OZE.

Temu ważnemu tematowi poświecony będzie również I-szy Kongres PORTPC, który odbędzie się w dniu 18 października 2012 w Warszawie, w ramach jesiennych targów Renexpo. Kolejnymi kluczowymi zagadnieniami będzie sytuacja i potencjał wzrostu rynku pomp ciepła w Polsce w świetle projektu ustawy OZE, zastosowanie pomp ciepła w budynkach niskoenergetycznych i okołozeroenergetycznych, wdrożenie w Polsce europejskiego systemu szkoleń Eucert dla instalatorów pomp ciepła, opublikowanie wytycznych w zakresie wykonywania dolnych źródeł ciepła oraz kampania informacyjna o technologii pomp ciepła.
PORT PC