Kondycja i perspektywy polskiego rynku kolektorów słonecznych według IEO

Kondycja i perspektywy polskiego rynku kolektorów słonecznych według IEO
foto: heliostar

{więcej}Instytut Energetyki Odnawialnej wydał kolejną edycję raportu poświęconego kondycji polskiego rynku kolektorów słonecznych. 

Jak czytamy w raporcie „Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2012”, obecnie w naszym kraju działają 74 firmy produkujące i dystrybuujące instalacje solarne, z czego wiekszość stanowią importerzy. Według IEO, na polskim rynku dostępnych jest ponadto 440 typów kolektorów słonecznych. 

Według ekspertów Instytutu, w ubigłym roku sprzedaż kolektorów słonecznych wzrosła w naszym kraju o 70%, przy czym w przypadku dużych firm sprzedających ponad 1000 m2 kolektorów rocznie wzrost sprzedaży wyniósł średnio 150%. Dzięki temu, pod względem ilości sprzedanych kolektorów, w ubiełym roku polski rynek był na czwartym miejscu w Europie – po Niemczech, Włoszech i Hiszpanii.

REKLAMA
REKLAMA

IEO podkreśla, że spadek sprzedaży zanotowały natomiast firmy instalacyjne, które nie zdążyły przygotować swoich pracowników do obsługi programu dopłat z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kredytów na zakup instalacji solarnych. Według danych w Raporcie, oprócz producentów i dystrybutorów na polskim rynku solarów działa także około 1,5-2 tys. małych firm instalacyjnych. 

Jak wskazuje IEO, ceny kolektorów słonecznych w Polsce w ubiegłym roku zanotowały tylko nieznaczny wzrost. Średnia cena kolektora w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni czynnej wyniosła 1300 zł i była o 1-2% wyższa niż w roku 2010. 

Prezes IEO, Grzegorz Wiśniewski, zauważa, że dynamikę wzrostu rynku kolektorów słonecznych w naszym kraju powinno utrzymać zwiększenie budżetu programu NFOŚiGW, a także dobre perspektywy finansowania w ramach unijnego budżetu na lata 2014-2020. Zdaniem prezesa IEO, polska branża kolektorów słonecznych stanowi także naturalną bazę do rozwoju w naszym kraju nowego rynku instalacji fotowoltaicznych. 
gramwzielone.pl