Najważniejsze założenia nowej dyrektywy o efektywności energetycznej

Najważniejsze założenia nowej dyrektywy o efektywności energetycznej
foto: Lamiot, wikimedia cc-by-3.0

{więcej}Dyrektywa w sprawie efektywność energetycznej – kolejna dyrektywa europejska wspierająca rozwój rynku pomp ciepła w Europie.

W dniu 25 października 2012 Unia Europejska przyjęła dyrektywę 2012/27/EU w sprawie efektywności energetycznej i opublikowała ją w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 14 listopada. W związku z tym wejdzie ona w życie 4 grudnia 2012 roku.

Najważniejsze działania są następujące:

REKLAMA
REKLAMA

– Roczne zobowiązanie dystrybutorów energii w wysokości 1,5% zmniejszenia sprzedaży energii do odbiorców końcowych – z możliwością dla Państw Członkowskich zaliczenia oszczędności energii osiągniętych w przetwarzaniu energii, sektorze przesyłowym i dystrybucji, w tym efektywnego ogrzewania i chłodzenia infrastruktury, aby osiągnąć postawiony cel (Art.7).
– 3% stopa zobowiązania renowacji – „łącznej powierzchni ogrzewanych i/lub chłodzonych budynków” – w sektorze publicznym dla budynków „będących własnością i zajętych” przez administrację rządową (Art.5).
– Długoterminowa strategia krajowa renowacji budynków – w tym komercyjnych, mieszkalnych, budynków publicznych i prywatnych (Art.4).
– Audyty energetyczne i systemy zarządzania dla dużych przedsiębiorstw (Art.8).
Od dnia 30 kwietnia 2013 roku Państwa Członkowskie będą sporządzać coroczny raport w sprawie postępów osiągniętych w stosunku do swoich krajowych celów w zakresie efektywności energetycznej.

Państwa Członkowskie mają czas do czerwca 2014 roku do włączenia Dyrektywy do prawa krajowego. Ostatecznie 30 czerwca 2014 roku Komisja Europejska oceni postępy w kierunków osiągnięcia celów  w zakresie efektywności energetycznej postawionych do 2020 roku i zaproponuje dalsze środki w razie potrzeby.

Dyrektywę 2012/27/EU w sprawie efektywności energetycznej to kolejna europejska dyrektywa po dyrektywie OZE, EPBD, mająca duże znaczenie dla rozwoju rynku pomp ciepła w Europie. Pompy ciepła wykorzystują energię odnawialne źródła energii i zapewniają wysoką efektywność energetyczną.
Źródło: EHPA/PORT PC