Szkolenie: Ekspert wdrażania mechanizmów wsparcia efektywności energetycznej poprzez białe certyfikaty

Szkolenie: Ekspert wdrażania mechanizmów wsparcia  efektywności energetycznej poprzez białe certyfikaty
.....

{więcej}Zapraszamy na szkolenie „Ekspert wdrażania mechanizmów wsparcia efektywności energetycznej poprzez białe certyfikaty”, które odbędzie się w dniach 25-26 lutego 2013r. w warszawskim Hotelu Hyatt. 
 
Rok 2013 jest pierwszym rokiem obowiązywania świadectw efektywności energetycznej w postaci białych certyfikatów wprowadzonych przez Ustawę o Efektywności Energetycznej implementującą unijną dyrektywę. Ustawa ta nakłada obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia przed URE określonej ilości świadectw efektywności energetycznej.

W celu skorzystania z nowego mechanizmu wparcia efektywności energetycznej przy udziale wchodzącej w życie procedury, należy pozyskać niezbędną wiedzę w zakresie przeprowadzania audytu, zarówno wejściowego, jak i sprawdzającego oraz przygotowania dokumentacji do przetargu. Dowiedzą się Państwo jakie przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej kwalifikują się do wsparcia. Organizowany warsztat będzie doskonałą okazją do nabycia praktycznych umiejętności w zakresie sposobu wyliczania obowiązku umorzenia oraz mechanizmu obliczania opłaty zastępczej. Dodatkowo zyskają Państwo aktualną wiedzę na temat nowej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, która nakłada na dystrybutorów energii oraz przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną sprzedaż energii obowiązek osiągnięcia oszczędności w rocznej sprzedaży energii.

REKLAMA

Forum kierujemy do kadry zarządzającej m.in. prezesów, wiceprezesów, dyrektorów, kierowników, specjalistów w przedsiębiorstwach branży energetycznej: elektrowni, elektrociepłowni, spółek dystrybucyjnych, przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną, gazem, ciepłem, w szczególności z następujących departamentów:
– prawnego,
– strategii, rozwoju i analiz,
– regulacji,
– przesyłu i dystrybucji,
– sprzedaży,
– handlu i obrotu energią,
– zakupu,
– zarządzania majątkiem sieci i utrzymania sieci,
– zarządzania i obrotu certyfikatami.
a także do głównych energetyków, głównych specjalistów ds. energetycznych, osób odpowiedzialnych za poprawę efektywności energetycznej oraz:
– sektora przemysłowego,
– kancelarii prawnych, zajmujących się obsługą prawną sektora energetycznego,
– firm consultingowych i doradczych obsługujących sektor energetyczny.

REKLAMA

Główne zagadnienia:
– obowiązek podnoszenia efektywności energetycznej na podstawie nowej Dyrektywy Parlamentu europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej,
– przygotowanie audytu efektywności energetycznej – audyt wejściowy i sprawdzający,
– przedsięwzięcia podlegające wsparciu,
– deklaracja przetargowa i karta audytu – przygotowanie dokumentów do przetargu
– sposób obliczania obowiązku, umorzenia,
– mechanizm wyliczania opłaty zastępczej.
 
Prelegenci:
– Andrzej Guzowski, Ministerstwo Gospodarki,
– Łukasz Jankowski, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy,
– Maciej Jóźwiak, Kancelaria Wierzbowski Eversheds,
– Karol Kicun, Kancelaria Weil,
– Anna Kleniewska, CMS Cameron McKenna,
– dr Karol Lasocki, Kancelaria K&L Gates,
– Gabriel Miczka, Audytor,
– Jacek Mszyca, TUV Rheinland Polska,
– Dominik Strzałkowski, SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy.

Program:
http://www.mmcpolska.pl/media/system/pdf/biale_certyfikaty.pdf
 
Formularz zgłoszeniowy:
http://www.mmcpolska.pl/media/system/pdf/forms/biale_certyfikaty-formularz.pdf
 
Więcej informacji:
Katarzyna Kasjaniuk
tel: 22 379 29 22
e-mail: k.kasjaniuk@mmcpolska.pl
www.mmcpolska.pl