Ukazał się raport "Efektywność energetyczna w Polsce – Przegląd 2012"

Z przyjemnością przesyłam Panu rezultat naszej wielomiesięcznej pracy- rocznik– Efektywność energetyczna w Polsce- Przegląd 2012 w wersji elektronicznej.

REKLAMA

Znajdzie Pan w nim dwa bardzo ważne raporty obrazujące postęp w budowaniu Polski bardziej efektywnej energetycznie. Oba raporty zawierają informację unikatowe na skalę krajową.
Pierwszy raport dotyczy stanu energetycznego budynków w Polsce. Został on opracowany na podstawie danych z ponad 60 tysięcy budynków. Znajdzie Pan w nim odpowiedź na takie pytania jak jakie technologie energooszczędne są wykorzystywane oraz jak zmienia się zużycie paliw w budynkach wielo i jednorodzinnych. Drugi natomiast jest raportem z badań przeprowadzonych przez CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej na temat postaw Polaków w odniesieniu do oszczędności energii.
Zarówno badanie stanu energetycznego budynków w Polsce jak i postaw Polaków w odniesieniu do oszczędzania energii będzie powtarzane corocznie tak, aby było możliwe prześledzenie zamian i analizę trendów.
W tegorocznym wydaniu rocznika- Efektywność energetyczna w Polsce, który przesyłamy, oprócz wyżej wymienionych raportów, znajduje się również wiele ciekawych autorskich artykułów problemowych. Janusz Mazur (Prezes Przedsiębiorstwa Oszczędzania Energii ESCO) poddaje ocenie działania w zakresie rozwoju rynku ESCO. Dr Jan Rączka, były Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podzielił się swoimi uwagami na temat wskaźników osiągania rezultatów – instytucja ta podjęła trud mierzenia efektów swoich działań. Dr Arkadiusz Węglarz wskazuje na konieczność zmian w podejściu do planowania energetycznego. 

Raport „Efektywność energetyczna w Polsce – Przegląd 2012” [PDF]

REKLAMA