Cena energii w Polsce niższa niż średnia w UE, będzie jeszcze taniej

Cena energii w Polsce niższa niż średnia w UE, będzie jeszcze taniej
416style, flickr cc-by-2.0

{więcej}Jak poinformował Urząd Regulacji Energetyki, dwaj sprzedawcy energii dostosowali się do jego zaleceń i złożyli korekty wniosków taryfowych na II półrocze 2013 r. 

Wstępnie wnioski taryfowe na drugą połowę roku, które do URE złożyły PGE, Tauron, Enea i Energa – zakładały utrzymanie cen energii dla gospodarstw domowych na niezmienionym poziomie – mimo aktualnie niskiej ceny energii na rynku hurtowym oraz mimo zaleceń URE, który chce obniżenia cen energii. 

Po otrzymaniu wniosków Urząd wezwał sprzedawców energii do ich skorygowania, do czego zastosowały się dwie firmy, które w poprawionym wniosku zakładają obniżenie cen energii w taryfie G w drugiej połowie 2013 r.

REKLAMA
REKLAMA

Jak informuje dzisiaj Polska Agencja Prasowa powołując się na nowe dane Eurostatu, ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce wzrosły pomiędzy II połową roku 2011 i 2012 o 8,9%, podczas gdy w tym samym okresie średni wzrost cen prądu w Unii Europejskiej wyniósł 6,6%. Mimo to, ceny energii w Polsce są w dalszym ciągu niższe niż średnia unijna. 

Według Eurostatu, średnia cena 100 kWh energii elektrycznej w Polsce w drugiej połowie ubiegłego roku wyniosła 63 zł (15,3 €), podczas gdy unijna średnia w tym zakresie wynosiła 19,7 €. Najwięcej za energię w II połowie ubiegłego roku płacili Duńczycy – 30 €, Cypryjczycy – 29 € i Niemcy – 27 €, a najmniej: Bułgarzy – 9,6 €, Rumuni – 10,8 €, Estończycy – 11,2 € i Litwini – 12,7 €. 

W przypadku gazu średnia cena w Polsce w drugiej połowie ubiegłego roku wyniosła według Eurostatu 23,8 zł (5,8 €) za 100 kWh, podczas gdy średnia w Unii Europejskiej kształtowała się na poziomie 7,2 €/100 kWh. 
gramwzielone.pl