Praktyczne aspekty sporządzania taryf dla ciepła. Regulacje, zasady kalkulacji, procedury

{więcej}Zapraszamy do udziału w specjalistycznych warsztatach „Praktyczne aspekty sporządzania taryf dla ciepła. Regulacje, zasady kalkulacji, procedury”, które odbędą się w 26 września 2013 roku w Warszawie. Wydarzenie przygotowane zostało przez Zespół CBE Polska.
 
Warsztaty będą prowadzone przez dr Pawła Bogusławskiego, Naczelnika wydziału ds. analiz i gospodarki ciepłowniczej w departamencie przedsiębiorstw energetycznych Urzędu Regulacji Energetyki. Podczas wydarzenia jako prelegenci głos zabiorą również Marek Kozikowski i Tomasz Bagiński – przedstawiciele firmy MSG-e Sp. z o.o., która specjalizuje się w doradztwie dla przedsiębiorstw branży ciepłowniczej.
 
Eksperci wyjaśnią między innymi jak prawidłowo sporządzić taryfę uwzględniając wymogi prawa oraz interesy własne i odbiorców; jak przygotować się na kontrolę URE; co zrobić by w taryfie pokrywać koszty nie tylko najpilniejsze i najniezbędniejsze, ale również te związane z inwestycjami, modernizacją i rozwojem infrastruktury, a także jakie są planowane zmiany regulacyjne, które będą miały wpływ na przyszłą metodologię sporządzania taryf.
 
Najważniejsze zagadnienia:
 
•       ostatnie zmiany i perspektywy regulacji w zakresie taryf dla ciepła
•       planowane przepisy dotyczące likwidacji obowiązku przedłożenia taryfy do zatwierdzenia Prezesowi URE – na jakich zasadach i dla kogo?
•       nowe środki kontroli następczej nad taryfami niepodlegającymi zatwierdzeniu oraz kary
•       zwrot kapitału w taryfie – sposoby jego prawidłowego ujęcia w świetle zmian wprowadzonych przez PURE na lata 2013–2015
•       procedury opracowywania wniosku o zatwierdzenie lub zmianę taryfy – procedury i postępowanie administracyjne
•       bilans ciepła, planowanie kosztów oraz ich uwzględnianie w kalkulacji taryf
•       kalkulacja cen i stawek dla poszczególnych odbiorców oraz symulacja zmian w obciążeniach odbiorców po wprowadzeniu nowych regulacji
•       panel symulacyjny dotyczący korelacji poszczególnych wielkości taryfowych
•       planowanie kosztów uzasadnionych – modernizacje, koszty działalności koncesjonowanej oraz koszty pośrednie, obowiązki związane z efektywnością energetyczną i z emisjami CO2
•       ujęcie w planach taryfowych obowiązku dotyczącego ponoszenia opłat zastępczych wynikających z ustawy o efektywności energetycznej z 15 kwietnia 2011 r.
•       praktyczne podejście do informacji Prezesa URE nr 9 oraz 10/2013 w kontekście odzwierciedlenia w kalkulacjach wytycznych, które dotyczą zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału na lata 2013-2015
•       rozliczenia z odbiorcami ciepła
 
Do udziału w warsztatach Organizatorzy zapraszają:
 
•                     Osoby zajmujące się sporządzaniem taryf dla ciepła
•                     Ekonomistów
•                     Głównych księgowych
•                     Dyrektorów finansowych
•                     Kontrolerów kosztów
•                     Kadrę zarządzającą firm ciepłowniczych
 
Więcej szczegółowych informacji znaleźć można pod adresem:
http://cbepolska.pl/pl/warsztaty-taryfy-dla-ciepla.html

REKLAMA
REKLAMA