Duże zainteresowanie dofinansowaniem termomodernizacji z NFOŚiGW. Ponad 240 chętnych

Duże zainteresowanie dofinansowaniem termomodernizacji z NFOŚiGW. Ponad 240 chętnych
Janusz Mikułowski, NFOŚiGW. Foto: Newseria

{więcej}Ponad 240 szkół, przedszkoli, szpitali i samorządów stara się o dofinansowanie termomodernizacji budynków. Dzięki temu mają szansę obniżyć rachunki za ogrzewanie i prąd o co najmniej 30 proc. rocznie. Mogą na ten cel otrzymać od 170 tys. euro do 3 mln euro, w zależności od ilości emisji dwutlenku węgla, którą uda się dzięki temu zredukować. Szacuje się, że w Polsce takich obiektów publicznych wymagających termomodernizacji jest 3 tysiące.

Obniżenie o 1 stopień temperatury w mieszkaniu lub domu owocuje zmniejszeniem zapotrzebowania na energię cieplną o 5-6 proc. rocznie – wynika z szacunków Home Broker. Zaś termomodernizacja (czyli przedsięwzięcia mające zmniejszyć zużycie energii cieplnej w danym obiekcie) jest to jeden z najefektywniejszych sposobów na ograniczanie emisji CO2. Środki na realizację programu pochodzą z tzw. funduszy norweskich. 

 – Minimalna wartość dofinansowania to równowartość 170 tys. euro, a maksymalna to 3 mln euro. Za tę kwotę można zmodernizować kilkanaście budynków użyteczności publicznej – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Janusz Mikułowski, ekspert NFOŚiGW odpowiedzialny za program „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

REKLAMA
REKLAMA

Ostateczna kwota dofinansowania przeznaczona na dany projekt, jest uzależniona od tego, jaka będzie w wyniku jego realizacji wielkość zmniejszonej emisji CO2 w ciągu roku. Całkowita kwota dofinansowania nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Wystarczy 10 proc. środków własnych, by samorządy, szpitale oraz uczelnie mogły przeprowadzić nowoczesną termomodernizację budynków publicznych. – To na przykład wymiana okien, drzwi, ocieplenie przegród takich jak stropy, ściany, stropodachy, a także wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, wentylacji lub modernizacja tychże instalacji. Jest także możliwość wymiany oświetlenia wbudowanego, czyli oświetlenia wewnątrz budynku, na energooszczędne. Jak również wymiany urządzeń tzw. energii pomocniczej na zużywających mniej energii niż dotychczasowe. Oprócz termomodernizacji jest także możliwość zastąpienia lub modernizacji istniejącego źródła energii, czyli np. wymiana kotła węglowego na bardziej ekologiczne, na bardziej sprawne, np. na kocioł na biomasę – wymienia ekspert.

Jednak nie wszyscy wnioskodawcy mają szansę na dofinansowanie. – Mamy ponad 240 wnioski, zainteresowanie jest bardzo duże i takiego sie spodziewaliśmy – komentuje Witold Maziarz, rzecznik prasowy funduszu. – Pula środków to jest równowartość około 67 mln euro. Sądzimy, że to zapotrzebowanie znacznie przekroczy tę kwotę przewidzianą na nabór. Także możemy przeznaczyć środki tylko dla tych, którzy znajdą się na samej górze listy rankingowej – zapowiada Janusz Mikułowski. Proces weryfikacji wniosków NFOŚiGW planuje zakończyć w listopadzie.
Newseria