Bezpłatne doradztwo energetyczne dla firm z sektora MŚP. Zobacz listę doradców energetycznych

Bezpłatne doradztwo energetyczne dla firm z sektora MŚP. Zobacz listę doradców energetycznych
woodleywonderworks, flickr cc-by-2.0

{więcej}Od połowy września br. 10 podmiotów z całej Polski będzie świadczyć nową usługę doradztwa energetycznego, pomagając mikro- i małym firmom zarządzać efektywnością energetyczną. Usługa skierowana jest do firm, które mają roczne zużycie energii na poziomie nie mniejszym niż 500 GJ (138,9 MWh). Przedsiębiorcy będą z niej mogli skorzystać bezpłatnie.
 
Zgodnie z ogłoszoną właśnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości listą rankingową, usługę pilotażową w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw realizować będą:

REKLAMA

1. Grzegorz Kłunduk Przedsiębiorstwo Konsultingowe „AGM” z Zabrza;
2. Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia z Łodzi;
3. Fundacja Poszanowania Energii z Warszawy;
4. SEMPERUM S.C. z Katowic;
5. Niemiecko – Polska Fundacja Nowa Energia z Lublin;
6. Polski Prąd Spółka Akcyjna z Warszawy;
7. EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze z Białegostoku;
8. SCC Sp. z. o.o. (SLISZ Consulting) z Warszawy;
9. Towarzystwo „ALTUM” Programy Społeczno-Gospodarcze z Rzeszowa;
10. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.
 
Przedsiębiorcy, który zostanie zakwalifikowany do skorzystania z pilotażu, zostanie zaproponowana dwuetapowa usługa. Pierwszy etap (audyt energetyczny) będzie polegał na analizie stanu gospodarki energetycznej firmy oraz identyfikacji możliwych do wdrożenia działań zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej w tym przedsiębiorstwie. Drugi etap, doradczy, ma na celu udzielenia przedsiębiorcy wsparcia przy wdrażaniu rekomendowanych rozwiązań i usprawnień, które w rezultacie zwiększą efektywność energetyczną przedsiębiorstwa o co najmniej 5%. Rekomendacje mogą dotyczyć wdrożenia działań wpływających m.in.: na poprawę sposobu eksploatacji obiektów lub instalacji, konserwacji i realizacji napraw bieżących, likwidację przecieków, naprawę uszkodzeń izolacji oraz modernizację struktury budowlanej, systemów, instalacji oraz urządzeń, itp.
 
Doradztwo w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw to kolejny pilotaż KSU skierowany do mikro- i małych przedsiębiorców. Zgodnie ze strategią rozwoju Krajowego Systemu Usług, usługi pilotażowe wprowadzane są w zidentyfikowanych obszarach rynku, na których przedsiębiorcy z sektora MSP nie mają dostępu do specjalistycznych usług doradczych lub dostęp ten jest ograniczony. Usługi pilotażowe, które cieszą się powodzeniem wśród przedsiębiorców i przejdą pomyślnie ewaluację, są wprowadzane na stałe do katalogu usług systemowych KSU. Obecnie PARP realizuje pilotaż w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, a już niedługo ruszy kolejny – doradztwo w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 
notatka prasowa

REKLAMA