Białe certyfikaty: URE rozstrzygnął pierwszy przetarg. Zobacz listę beneficjentów

Białe certyfikaty: URE rozstrzygnął pierwszy przetarg. Zobacz listę beneficjentów
woodleywonderworks, flickr cc-by-2.0

{więcej}Urząd Regulacji Energetyki rozstrzygnął pierwszy przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Jego zwycięzcy mogą ubiegać się o przyznanie tzw. świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów. 

W ogłoszonym w dniu 31 grudnia 2012 r. przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wpłynęło 212 ofert przetargowych, z czego do przetargu zakwalifikowano 209 ofert. Jak informuje Urząd Regulacji Energetyki, komisja przetargowa URE wybrała 102 oferty przetargowe, natomiast pozostałe zostały odrzucone m.in. na skutek błędów rachunkowych i formalnych. 

Wartość przyznanych certyfikatów w zwycięskich ofertach w przeliczeniu na tony oleju ekwiwalentnego to zaledwie 21 tys. toe, podczas gdy do dyspozycji potencjalnych beneficjentów były świadectwa efektywności energetycznej o wartości odpowiadającej 550 tys. toe. 

REKLAMA

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej świadectwa efektywności energetycznej to zbywalne prawa majątkowe, które są towarem giełdowym w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej powstają z chwilą zapisania świadectwa efektywności energetycznej po raz pierwszy na koncie ewidencyjnym w rejestrze świadectw efektywności energetycznej prowadzonym przez URE lub na podstawie przekazywanej danemu podmiotowi przez Prezesa URE informacji o świadectwie efektywności energetycznej wydanym dla zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej. 

REKLAMA

Jak ponadto podkreśla URE, wydanie świadectwa efektywności energetycznej jest jednoznaczne z powstaniem praw majątkowych w odniesieniu do przedsięwzięć zrealizowanych przez podmiot, który wygrał przetarg. Natomiast w przypadku świadectwa efektywności energetycznej wydanego dla przedsięwzięcia, które zostanie zrealizowane przez podmiot, który wygrał przetarg, materializacja prawa majątkowego nastąpi dopiero po faktycznym zrealizowaniu przedsięwzięcia oraz po spełnieniu szeregu obligatoryjnych przesłanek przewidzianych przepisami ustawy o efektywności energetycznej. 

Przeprowadzenie kolejnego przetargu na białe certyfikaty URE zapowiada na IV kwartał tego roku. 

Lista wybranych ofert w przeratgu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej  [PDF]

gramwzielone.pl