URE podał średnią cenę energii elektrycznej dla gospodarstw domowych za 2012 r.

URE podał średnią cenę energii elektrycznej dla gospodarstw domowych za 2012 r.
anthonystoro, flickr cc-by-2.0

{więcej}Poniżej prezentujemy komunikat Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie średniej ceny, jaką za prąd płaciły w ubiegłym roku gosopdarstwa domowe. 

REKLAMA

Prezes URE, działając na podstawie przepisów ustawy – Prawo energetyczne, ogłosił średnią cenę energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniającą opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej. Cena ta, obliczona na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych za 2012 rok, wyniosła 0,5047 zł/kWh.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustawPrezes Urzędu Regulacji Energetyki obliczy i ogłosi po raz pierwszy, do dnia 30 września 2013 r., średnią cenę energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na potrzeby ustalania dodatku energetycznego.
źródło: Urząd Regulacji Energetyki

REKLAMA