Resort transportu chce zeroenergetycznych budynków do 2020 r.

http://www.cire.pl/item,81793,1.html?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter&utm_medium=link

Komisja Europejska wszczęła procedurę wyjaśniającą, czy dyrektywa ws. charakterystyki energetycznej budynków została implementowana do prawa siedmiu państw członkowskich UE. Podobna procedura od czerwca prowadzona jest w stosunku do Polski. Tymczasem na odpowiednią ustawę możemy jeszcze długo czekać.
Polska znajduje się w coraz liczniejszym gronie państw, które tzw. recastu dyrektywy EPBD nadal nie implementowały w swoim prawodawstwie, chociaż czas na to minął 9 lipca 2012 roku. Dopiero 16 kwietnia 2013 roku Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy, jednak do dzisiaj resort budownictwa nie przedstawił projektu samej ustawy.
Dyrektywa zakłada m.in., że od 2018 roku budynki należące do administracji publicznej, a od 2020 roku wszystkie nowopowstałe budynki będą musiały spełniać standardy budynku prawie zeroenergetycznego. Nadal trwa jednak dyskusja nad zdefiniowaniem tego pojęcia w ustawie.

Wiceszef Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w resorcie transportu Tomasz Żuchowski powiedział PAP, że zespołem ds. opracowania krajowego planu kieruje wiceminister budownictwa Janusz Żbik. Składa się on m.in. z samorządowców, przedstawicieli: Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenia Architektów Polskich, a także reprezentantów nauki.
REKLAMA

Jak wyjaśnił, zgodnie z unijną dyrektywą do końca 2020 r. wszystkie nowe budynki mają mieć niemal zerowe zużycie energii. Wcześniej, bo po 2018 r., takim zużyciem powinny charakteryzować się nowe budynki zajmowane przez władze publiczne lub będące ich własnością.

Żuchowski powiedział, że do osiągnięcia tych celów niezbędne jest opracowanie nowych standardów projektowania oraz technicznych wymagań dla budynków. „Trzeba wypracować także instrumenty wspierające inwestorów planujących budowę lub zakup domu energooszczędnego” – dodał. Zapowiedział, że najbliższe spotkanie zespołu jest zaplanowane na połowę października.