Oszczędzaj energię, ciesz się ciepłem

Pierwsze jesienne chłody oznaczają początek sezonu grzewczego, czyli zwiększone wydatki na energię cieplną. To dobry moment, by pomyśleć o wprowadzeniu energooszczędnych rozwiązań, które zmniejszą zużycie energii. Jak wskazuje badanie Energooszczędność w moim domu[1], tylko 19% Polaków wie, jak dużą część budżetu domowego każdego roku pochłania ogrzewanie pomieszczeń. Niewiele trzeba, by na stałe zmniejszyć te koszty.
Klimat, w którym żyjemy zmusza nas do ogrzewania pomieszczeń przez niemal pół roku. Tak długo trwający okres grzewczy stanowi wysokie obciążenie dla budżetów domowych, szczególnie rodzin mieszkających w źle docieplonych budynkach. Takich domów i mieszkań jest w Polsce aż 75%[2]. Choć eksperci budowlani podkreślają, że domy źle ocieplone tracą dużo energii, większość Polaków uważa, że zużycie energii na ogrzanie ich domu czy mieszkania jest w normie. Uznało tak 53% respondentów badania opinii społecznej Energooszczędność w moim domu przeprowadzonego w styczniu 2013 r. na zlecenie firm z branży budowlanej, w tym NSG Group, ROCKWOOL, Skanska Residential Development i VELUX. Tylko co trzeci ankietowany stwierdził, że zużycie energii cieplnej przez jego dom jest wysokie lub bardzo wysokie. Badanie ukazało również istotny rozdźwięk między odczuciami Polaków, a faktyczną strukturą zużycia energii. W gospodarstwie domowym ich zdaniem najwięcej energii zużywają urządzenia elektryczne (51% wskazań). Na ogrzewanie pomieszczeń wskazało jedynie 19% ankietowanych, natomiast na przygotowanie ciepłej wody użytkowej i oświetlenie odpowiednio 14% i 13% badanych. Dane GUS pokazują, że proporcje wyglądają zupełnie inaczej. Ponad 70% energii zużywanej w polskich gospodarstwach domowych przypada na ogrzewanie, natomiast wyposażenie elektryczne i oświetlenie pochłania odpowiednio 5,4% i 1,8% energii[3].
„Wobec takiego stanu ogólnej świadomości społeczeństwa nie oczekujmy, że Polacy będą masowo docieplać swoje domy i wymieniać okna, by zmniejszyć wydatki na energię” – mówi Piotr Pawlak, Kierownik Działu Doradztwa i Specyfikacji ROCKWOOL Polska. „Najpierw musimy uświadomić sobie, że większość budynków, w których mieszkamy jest wysokoenergochłonna i zużywa znacznie więcej energii, niż by mogła. Kilka lat temu przeprowadziliśmy analizę energii zużywanej przez dom jednorodzinny w Zielonej Górze, poddany termomodernizacji. Porównaliśmy wyniki z dwóch sezonów grzewczych – przed i po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych. Efekty inwestycji w dodatkową warstwę ocieplenia okazały się bardzo dobre, ponieważ zapotrzebowanie na energię obniżyło się o ponad 20 GJ”.
Dobrze przeprowadzona termomodernizacja pozwala obniżyć koszty ogrzewania budynków, także tych najbardziej energochłonnych, liczących sobie 50 lat i więcej. W badaniu Energooszczędność moim domu 78% respondentów potwierdziło, że wydatki poniesione na kompleksowe ocieplenie budynku zwracają się dzięki oszczędnościom na kosztach ogrzewania. „Bardzo ważne jest, aby docieplenie wykonane było prawidłowo. Przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych warto przeprowadzić audyt energetyczny. Pozwoli on ocenić, które elementy budynku odpowiadają za największe straty ciepła, a których dodatkowa izolacja będzie nieuzasadniona ekonomicznie” – dodaje Piotr Pawlak.
 
Aby nie tracić ciepła przez okna
Jak wynika z badania Energooszczędność w moim domu bardzo popularnym sposobem na obniżenie kosztów ogrzewania jest wymiana okien i drzwi. Większość osób postrzega okna jako główne źródło straty energii w mieszkaniu. Aż 78% ankietowanych przyznało, że wymieniło drzwi i okna w swoich domach i mieszkaniach na energooszczędne. Co trzecia osoba zdaje sobie sprawę, że przez okna można również pozyskiwać dodatkową energię ze słońca. „Promienie słoneczne wpadające przez okna mogą ogrzewać pomieszczenie, także zimą, kiedy na zewnątrz panuje siarczysty mróz” – mówi arch. Monika Kupska-Kupis z firmy VELUX. „Dostępne na rynku nowoczesne okna mają zdolność pozyskiwania energii słonecznej i ograniczania strat ciepła. Dzięki temu poprawia się bilans energetyczny budynku. Aby powiększyć zyski energii słonecznej w naszych oknach dachowych stosujemy zwiększoną powierzchnię szyby, nawet o 10% w stosunku do tradycyjnych modeli, przez co do pomieszczeń dostaje się większa ilość promieni słonecznych ogrzewających powietrze i wpływających korzystnie na nasze samopoczucie oraz komfort pracy” – dodaje.
 
Energooszczędność – konieczność, nie moda
Choć w badaniu większość respondentów uznała, że zużycie energii w ich domach jest w normie, to jednocześnie aż 64% zadeklarowało zamiar wprowadzenia energooszczędnych rozwiązań w swoich domach. Skłaniają nas do tego rosnące ceny energii (26% respondentów) oraz zmiany klimatyczne i obecny stan środowiska (28%).
Dodatkowe informacje na temat rozwiązań podnoszących standard energetyczny domu i mieszkania można znaleźć na profilu fejsbukowym kampanii edukacyjnej: Energooszczędność w moim domu.

REKLAMA[1] Ogólnopolskie badanie opinii publicznej zrealizowane w dniach od 25 do 27 stycznia 2013 r. przez SMG/KRC MillwardBrown na reprezentatywnej próbie 1002 osób w wieku od 18 lat.
[2] Raport „2050.pl – podróż do niskoemisyjnej przyszłości” przygotowany przez Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2013 r.
[3] Efektywność wykorzystania energii w latach 2000-2010, GUS, 2012 r.

REKLAMA