Fortum walczy z niską emisją we Wrocławiu

Fortum walczy z niską emisją we Wrocławiu
Klearchos Kapoutsis, flickr cc-by-2.0

{więcej}W przyszłości sukces Wrocławia jako miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców i biznesu będzie zależał od tego, czy stolica Dolnego Śląska będzie się rozwijać w sposób zrównoważony. Miasto nowoczesne, ekologiczne, przyjazne dla mieszkańców jest magnesem, który zachęca ludzi do osiedlania się, a firmy – do rozwijania swojej działalności. Fortum przyczynia się do zrównoważonego rozwoju Wrocławia oraz pozostałych miast, w których jest obecne.

– W pracy nad zrównoważonym rozwojem Wrocławia konieczne jest współdziałanie różnych podmiotów – poczynając od władz miasta, poprzez organizacje społeczne, kończąc na prywatnych inwestorach. Stolica Dolnego Śląska podąża szlakiem tych światowych metropolii, które z miast przemysłowych przekształciły się w zielone, tętniące życiem miejsca, przyjazne dla ich mieszkańców. – mówi Izabela Van Den Bossche z komunikacji korporacyjnej Fortum.

We Wrocławiu od kilku lat realizowane są różnorodne programy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jednym z istotnych elementów tych działań jest dbałość o jakość powietrza, którym oddychają wrocławianie. Za zanieczyszczenie atmosfery w dużej mierze odpowiedzialna jest tzw. niska emisja, oznaczająca emisję komunikacyjną oraz emisję pyłów i szkodliwych gazów pochodzących z działalności przemysłowej, lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych.

REKLAMA
REKLAMA

– Rada miasta Wrocławia przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej. Wrocław otrzymał również pierwszą nagrodę jako pierwsza gmina w Polsce w zagospodarowaniu elektroodpadów. Te dwa wydarzenia świadczą o zaangażowaniu miasta w zrównoważony rozwój ekologiczny. – komentuje Lech Filipiak, Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji, Urząd Miasta Wrocławia.

Jednym z ważnych sposobów na ograniczenie tzw. niskiej emisji we Wrocławiu jest eliminacja indywidualnych pieców i przyłączanie jak największej liczby budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. W latach 2007-2013 Fortum, które jest jej właścicielem, zawarło umowy przyłączeniowe z indywidualnymi oraz instytucjonalnymi odbiorcami na łączną moc 314,8 MW. Od 2009 roku firma przeznaczyła na ten cel ponad 26,5 mln zł. W tym czasie przyłączyliśmy 59 budynków gminnych, miedzy innymi w ramach programu „100 Kamienic”, realizowanego wspólnie z władzami miasta. Tylko w 2012 roku udało się nam podłączyć 20 kamienic zlokalizowanych w centrum Wrocławia o łącznej mocy 4 MW. Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej każdego źródła węglowego o mocy zainstalowanej 0,5 MW oznacza ograniczenie emisji dwutlenku węgla na poziomie około 8 000kg/rok, pyłu – 2500 kg/rok,  tlenków siarki – 40 kg/rok, benzoalfapireny – 2,7 kg/rok, sadzy – 63 kg/rok.

Stosowanie węgla jako paliwa jest w głównej mierze odpowiedzialne za zanieczyszczenia aglomeracji miejskich. Dlatego należy eliminować węgiel z centrów miast, a duże zakłady przemysłowe przenosić na ich obrzeża. – mówi Andrzej Jagusiewicz, Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Fortum przyczynia się do rozwoju miast, w których działa, nie tylko poprzez budowę elektrociepłowni i rozwój sieci. Wszędzie oferujemy dostosowane do lokalnych potrzeb rozwiązania, które pomagają w budowaniu czystych, zielonych i przyjaznych dla mieszkańców obszarów. W Szwecji i Finlandii rozwijamy otwarte sieci ciepłownicze, gdzie klient ma możliwość sprzedaży nadwyżek ciepła. W Szwecji i na Litwie wykorzystujemy odpady jako paliwo do produkcji ciepła i prądu. Bierzemy udział w tworzeniu niskoemisyjnych osiedli. Zwiększamy efektywność produkcji i zmniejszamy straty przesyłu ciepła – w Czelabińsku udało się nam ograniczyć straty o 30 procent w ciągu zaledwie kilku lat. Rozwijamy sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych. Na naszych doświadczeniach zdobytych przy realizacji tych projektów mogą również skorzystać nasi partnerzy z władz lokalnych i mieszkańcy Wrocławia.
Fortum