Wytyczne PORT PC dot. projektowania, wykonania i odbioru pomp ciepła

Wytyczne PORT PC dot. projektowania, wykonania i odbioru pomp ciepła
foto: qmnonic, flickr cc-by-2.0

{więcej}Premierowe wydanie wytycznych PORT PC dot. projektowania, wykonania i odbioru instalacji dolnych źródeł  pomp ciepła na Kongresie PORT PC 17.10.2013 w Warszawie.
 
Podczas II Kongresu PORT PC w dniu 17.10.2013 Warszawie pojawią się w sprzedaży „Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła – Cz. 1. Dolne źródła ciepła”  wydane przez Polską  Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła.
Miło jest nam poinformować, że wytyczne branżowe PORT PC dostały pisemną rekomendację z Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki.

Niniejsza publikacja jest pierwszą publikację tego typu na rynku polskim, która obejmuje  w sposób uporządkowany między innymi:
– aktualny stan prawny dotyczący opisywanych zagadnień
– obszerny zakres wiedzy fachowej dotyczący gruntowych wymienników ciepła (poziomych i pionowych, koszowych),
– procedury projektowania, wykonania i odbioru instalacji
– przegląd aktualnej literatury, wytycznych i norm europejskich
 
Publikacja powstawała ponad 3 lata w ramach prac zespołu specjalistów branżowych, od wielu lat czynnie związanych z tematyką pomp ciepła i dolnych źródeł ciepła. Podobne publikacje, takie jak niemieckie wytyczne wg VDI 4640 cz. 2, austriackie wytyczne ÖWAV-Regelblatt 207, czy też szwajcarska normę SIA 384/6:2010 stały się podstawą aktualnego stanu techniki w zakresie dolnych źródeł w poszczególnych krajach.

REKLAMA

Wytyczne PORT PC mogą być uwzględniane jako załącznik do umów pomiędzy inwestorem a wykonawcą dolnego źródła.
Wg PORT PC możliwy jest dynamiczny wzrost udziału pomp ciepła w najbliższych latach, jako odnawialnych źródeł energii na terenie Polski. W związku z tym Stowarzyszenie w swoich działaniach zwraca się szczególną uwagę na kwestię jakości projektowania, wykonania i odbioru instalacji.

REKLAMA

Zawarte w wytycznych informacje, wymagania  i zalecenia będą pomocne dla projektantów, wykonawców, kierowników budowy, inspektorów nadzorujących, osób kształcących się oraz użytkowników instalacji pomp ciepła.

W ramach II Kongresu oprócz przedstawienia tematyki zawartej w opracowanych wytycznych, ogłoszone zostaną ważne inicjatywy dotyczące stworzenia nowych wytycznych dla branży w zakresie odnawialnych źródeł energii i techniki grzewczej w Polsce.
 
II Kongres PORT PC odbywa się w ramach Targów Renexpo w Warszawie, w dniach 16.10.2013 – 17.10.2013. Więcej szczegółów na temat kongresu znajdą Państwo na stronie www.kongres.portpc.pl
materiał prasowy