URE ogłasza kolejny przetarg na białe certyfikaty

URE ogłasza kolejny przetarg na białe certyfikaty
woodleywonderworks, flickr cc-by-2.0

{więcej}Urząd Regulacji Energetyki ogłosił drugi przetarg na wybór inwestycji mających na celu poprawę efektywności energetycznej, za które URE przyzna tzw. białe certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej. 

Poniżej prezentujemy komunikat URE:

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłasza kolejny przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej zwane popularnie „białymi certyfikatami”.

REKLAMA

Ww. przetarg zostanie przeprowadzony oddzielnie dla trzech kategorii określonych w art. 16 ust. 3 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej:

1. zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych;
2. zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych;
3. zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji.

REKLAMA

Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w dn. 27 grudnia 2013 r.

Oferty przetargowe w dwóch egzemplarzach należy składać w terminie do dnia 27 stycznia 2014 r. w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa).

Formuła przetargowa, przyjęta dla systemu białych certyfikatów, ma na celu stymulowanie zachowań energooszczędnych w drodze wyboru projektów przewidujących rozwiązania najbardziej efektywne, tj. takie, które pozwalają uzyskać największą oszczędność energii przy najniższym poziomie wsparcia bezpośredniego.

źródło: Urząd Regulacji Energetyki