Białe certyfikaty efektywności energetycznej. Wnioski po przetargu, rozliczanie

Białe certyfikaty efektywności energetycznej. Wnioski po przetargu, rozliczanie
;;;;

{więcej}Western Energy Consulting zaprasza na seminarium pt. „Białe certyfikaty efektywności energetycznej. Wnioski po przetargu, rozliczanie”, które odbędzie się 6 lutego 2014 r. w Warszawie.
 
31 grudnia 2012 został ogłoszony przez Prezesa URE pierwszy przetarg efektywnościowy. Ponad połowa wniosków została odrzucona ze względu na błędy rachunkowe i formalne. Wartość przyznanych certyfikatów w przeliczeniu na tony oleju ekwiwalentnego wynosi zaledwie 21 tys. toe, natomiast pula do rozdania wynosiła 550 tys. toe. Zgodnie z definicją ustawową, świadectwa efektywności energetycznej są zbywalnymi prawami majątkowymi i podlegają obrotowi giełdowemu. Świadectwo efektywności energetycznej umorzone do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego jest uwzględniane przy rozliczeniu obowiązku umarzania świadectw w poprzednim roku kalendarzowym. Zgodnie z art.27 ust. 7 ustawy o efektywności energetycznej, prawa majątkowe nieumorzone do dnia 31 marca 2016 r., wygasają z mocy prawa z dniem 1 kwietnia 2016 r.

2014 rok będzie zatem pierwszym rokiem w którym trzeba będzie się rozliczyć z obowiązku umarzania świadectw efektywności energetycznej. Jak do tych rozliczeń przygotowują się firmy? Jak należy to zrobić? Co grozi za nienależyte rozliczenie obowiązku? Jak wypełniać deklaracje, żeby w przyszłości otrzymać świadectwa efektywności energetycznej?

REKLAMA

Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas specjalistycznego seminarium. Ma ono na celu upowszechnić i podnieść poziom wiedzy wśród polskich podmiotów, a ponadto umożliwić czerpanie zysku z obrotu białymi certyfikatami.

REKLAMA

W programie m.in.:
– omówienie sposobu rozliczenia obowiązku
– podsumowanie drugiego przetargu efektywnościowego – uczestnicy będą mogli sprawdzić czy złożyli oferty przetargowe we właściwy sposób i czy dostaną białe certyfikaty
– obrót certyfikatami na giełdzie – czyli jak w praktyce handlować świadectwami efektywności energetycznej
– audyt efektywnościowy
– otoczenie regulacyjne
– doświadczenia praktyków
 
Pośród prelegentów znajdą się m.in.:
– Paweł Płachecki, specjalista Urzędu Regulacji Energetyki
– Marcin Trojnacki, audytor, STX Services
– Adam Spyra, Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A.
– Piotr Trendowski, Trigon Dom Maklerski
– przedstawiciele kancelarii prawnej Clifford Chance
 
Zapraszamy do rejestracji, więcej szczegółów i formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej:
http://event.westernenergyconsulting.com/bc
 
komunikat prasowy