Dodatek energetyczny zwolniony z opłaty skarbowej

Dodatek energetyczny zwolniony z opłaty skarbowej
...

{więcej}Z końcem tygodnia wejdzie w życie rozporządzenie ministra finansów, zgodnie z którym nie będzie pobierana opłata skarbowa od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego.

Osoba, której został przyznany dodatek mieszkaniowy, czyli tzw. wrażliwy odbiorca energii elektrycznej, uprawniona jest do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Dodatek ten został wprowadzony nowelizacją Prawa energetycznego z połowy 2013 r. Decyzje w sprawie jego przyznania wydawane są na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego i zgodnie z nim powinny podlegać opłacie skarbowej wynoszącej 10 zł. Tymczasem z opłaty tej zwolniona jest decyzja wydawana w sprawie dodatku mieszkaniowego.

REKLAMA

Zgodnie z wchodzącym w życie rozporządzeniem zostanie również zaniechany pobór opłat skarbowych o decyzji  ws. dodatku energetycznego.  

REKLAMA

Rozporządzenie będzie mieć zastosowanie do wszystkich decyzji wydawanych na wnioski złożone od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. Osoby, które już zapłaciły opłatę skarbową, będą mogły otrzymać jej zwrot. W tym celu muszą wystąpić do swojego urzędu gminy.

gramwzielone.pl