Niemcy w dwa miesiące zainstalowali 1 GW w fotowoltaice

Niemcy w dwa miesiące zainstalowali 1 GW w fotowoltaice
Belectric

Tak dużo elektrowni fotowoltaicznych Niemcy nie uruchamiali od roku 2012, kiedy rozwój ich rynku fotowoltaicznego był napędzany jeszcze przez wysokie taryfy gwarantowane. Teraz gwarantowane stawki za sprzedaż energii z PV są już dużo niższe, jednak niemiecki sektor PV pokazuje, że może się dynamicznie rozwijać także bez wysokich dopłat.

W ubiegłym roku Niemcy uruchomili systemy fotowoltaiczne o mocy 2,96 GW, czyli o 1,2 GW większej niż w roku 2017, tym samym powracając na pozycję europejskiego lidera w inwestycjach w PV.

To największy dodany w skali roku potencjał fotowotlaiki za naszą zachodnią granicą od okresu 2010-2013. W latach 2010-2012 Niemcy instalowali co roku systemy fotowoltaiczne o mocy po około 7,5 GW. W roku 2013 zainstalowali 3,3 GW, w roku 2014 już „tylko” 1,9 GW, a spadek inwestycji w fotowoltaikę był związany ze zmniejszeniem preferencyjnych taryf przysługujących za sprzedaż energii do sieci

REKLAMA

Teraz niemiecki rynek PV zaczyna rosnąć coraz szybciej, nawiązując do rekordowego okresu 2010-2012.

Jak wynika z danych federalnej agencji Bundesnetzagentur, potencjał elektrowni PV zarejestrowanych tylko w dwóch pierwszych miesiącach tego roku, w których pogoda bynajmniej nie sprzyja wykonywaniu instalacji, wyniósł niemal 1 GW.

W styczniu br. Bundesnetzagentur zarejestrował nowe elektrownie fotowoltaiczne o całkowitej mocy 579 MW, z czego gruntowe farmy fotowoltaiczne stanowiły „tylko” 52,3 MW, w tym moc nowych, zrealizowanych dzięki wygranym aukcjom naziemnych elektrowni PV wyniosła około 29 MW.

Natomiast teraz Bundesnetzagentur informuje o zarejestrowaniu w lutym br. systemów fotowoltaicznych o łącznej mocy 418,6 MW, z czego 386,8 MW to mniejsze instalacje, realizowane poza systemem aukcyjnym, który obejmuje elektrownie PV o jednostkowej mocy ponad 750 kW. Zarejestrowana moc instalacji uruchamianych w systemie aukcyjnym wyniosła 28 MW.

Jak ocenia niemiecki „PV Magazine”, wzrost liczby instalacji odnotowany w pierwszych miesiącach br. można tłumaczyć ograniczeniem, z początkiem drugiego kwartału br., wysokości gwarantowanych taryf dla instalacji o jednostkowej mocy 40-750 kW uruchamianych po 31 marca br. 

Redukcję taryf gwarantowanych dla takich systemów na początku tego roku przyjął niemiecki parlament.

REKLAMA

Tymczasem z początkiem ubiegłego miesiąca, zgodnie z wdrożonym wcześniej harmonogramem redukcji stawek dla nowych instalacji, w wyniku osiągnięcia założonego tempa rozwoju potencjału fotowoltaiki, taryfy gwarantowane dla oddawanych do użytku po tym terminie mniejszych elektrowni fotowoltaicznych zostały zmniejszone o 1 proc. do poziomu 0,1123EUR/kWh – 0,0766 EUR/kWh w zależności od wielkości uruchamianej instalacji.

Natomiast z początkiem kwietnia taryfy stosowane w ramach systemu marketingu bezpośredniego – obowiązkowego dla systemów o mocy powyżej 100 kW – zostały zmniejszone po raz kolejny. Dla uruchomionych od początku tego miesiąca mniejszych systemów taryfa wyniesie 0,1151 EUR/kWh, a dla pozostałych 0,0808 EUR/kWh.

Z kolei w systemie stałej taryfy, przyznawanej bez uwzględniania sprzedaży energii na rynku, jej wysokość dla elektrowni PV uruchamianych od początku kwietnia wyniesie 0,1111 EUR/kWh dla systemów o mocy do 10 kW, 0,1081 EUR/kWh dla systemów o mocy do 40 kW oraz 0,085 EUR/kWh dla systemów o mocy do 100 kW.

Kolejne redukcje taryf mogą nastąpić w maju – z uwagi na odnotowany w ostatnich miesiącach, istotny wzrost potencjału instalowanych elektrowni PV, co wynika z zasad wpisanych do niemieckiej ustawy EEG. Zdaniem „PV Magazine”, kolejne redukcje taryf gwarantowanych wyniosą ok. 1-1,4 proc.

Na koniec lutego br. całkowity potencjał fotowoltaiki w Niemczech wzrósł do 46,9 GW.

Udział fotowoltaiki w niemieckim miksie energetycznym w ubiegłym roku wzrósł do 7,3 proc.

W 2018 roku niemieckie elektrownie fotowoltaiczne wytworzyły około 45,7 TWh energii elektrycznej – o około 6,3 TWh więcej w porównaniu do generacji z roku 2017.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.