Przyłączanie mikroinstalacji w trybie na zgłoszenie. Zmiany w formalnościach

Przyłączanie mikroinstalacji w trybie na zgłoszenie. Zmiany w formalnościach
Yingli Solar

Za niecałe dwa tygodnie wejdą w życie nowe zasady przyłączania do sieci jednostek wytwórczych – w tym odnawialnych źródeł energii i mikroinstalacji. Jakie zmiany zajdą w zakresie procedur związanych z przyłączaniem do sieci najmniejszych instalacji OZE?

Wchodzące w życie w tym miesiącu, 27 kwietnia, nowe zasady przyłączania źródeł wytwórczych to konsekwencja implementacji unijnego rozporządzenia 2016/31 z 14 kwietnia 2016 r., którego zadaniem jest ujednolicenie przepisów mających funkcjonować w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

Zgodnie z nowymi regulacjami jednostki wytwórcze – nazywane w nowej nomenklaturze „modułami wytwarzania energii” – zostały podzielone na cztery grupy w zależności od ich mocy. Do grupy A zaliczono instalacje o mocy od 0,8 kW do 200 kW. Ta grupa obejmuje źródła przyłączane dotąd w dwóch różnych trybach – przyłączanie mikroinstalacji do 50 kW następuje w uproszczonym trybie na zgłoszenie, natomiast pozostałe źródła w tej grupie są przyłączane na podstawie umowy. 

REKLAMA

Pozostałe grupy wskazane w tzw. kodeksach sieciowych (RfG), które zaczną obowiązywać 27 kwietnia, dotyczą jednostek o większej mocy. Grupa B to źródła o mocy 200 kW – 10 MW, grupa C to źródła o mocy 10 MW – 75 MW, a grupa D to źródła o mocy ponad 75 MW.

Informacje na temat zmian w procedurze przyłączania jednostek wytwórczych (modułów wytwarzania energii) przedstawili wczoraj podczas spotkania w siedzibie PSE przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) zrzeszającego operatorów sieci.

Nowe wymogi w zakresie podłączania instalacji z grupy A o mocy do 50 kW – realizowanych w uproszczonym trybie na zgłoszenie – dotyczą etapu składania wniosku o przyłączenie. W miejsce dotychczasowego druku „Zgłoszenie” pojawi się nowy druk „Zgłoszenie / Dokument instalacji”, przy czym pierwsza, dotychczasowa część – „Zgłoszenie” – wynika z zapisów Prawa energetycznego, a druga z nowych kodeksów sieciowych.

Nie chcieliśmy zmieniać dotychczasowych procedur. Przyłączyliśmy już wiele tysięcy mikroinstalacji. Instalatorzy są przyzwyczajeni do dotychczasowych procedur. Nowe kodeksy chcieliśmy wprowadzić jak najmniejszym kosztem – zapewniał wczoraj Tomasz Burek ze spółki Tauron Dystrybucja.

Oprócz dotychczasowych informacji zawieranych w stosowanym dotąd dokumencie zgłoszeniowym – takich jak dane zgłaszającego, obiektu, instalacji, data planowanego przyłączenia oraz załączników ze schematem instalacji i danymi technicznymi – w nowym formularzu zgłoszeniowym zostaną wprowadzone trzy dodatkowe informacje.

REKLAMA

Rozszerzony druk obejmie informację o mocy maksymalnej (Pmax) rozumianej jak „maksymalna wartość mocy czynnej, którą moduł wytwarzania energii jest w stanie generować w sposób ciągły, pomniejszoną o każde zapotrzebowanie związane wyłącznie z pracą tego modułu wytwarzania energii i nie wprowadzane do sieci”.

Ponadto nowy wniosek o przyłączenie mikroinstalacji w trybie na zgłoszenie ma uwzględniać „certyfikat sprzętu spełniający wymagania NC RfG (nowych kodeksów sieciowych – red.), wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym”.

Nowe kodeksy sieciowe zakładają wprowadzenie nowych zasad certyfikacji podłączanych do sieci instalacji wytwórczych. W tym przypadku wprowadzony zostanie jednak 2-letni okres przejściowy. W zamyśle autorów polskiej wersji kodeksów RfG ma to być czas na przygotowanie się do wdrożenia nowych wymogów nie tylko przez producentów urządzeń, ale także przez jednostki certyfikujące. Nowe wymagania w zakresie certyfikacji w całości zaczną obowiązywać dopiero w kwietniu 2021 r.

Ponadto trzeci nowy element formularza „Zgłoszenie/Dokument instalacji” będzie uwzględniać następującą informację: „tryb pracy modułu wytwarzania energii LFSM-O jest aktywny/nieaktywny – w przypadku trybu aktywnego przyjęte zostały następujące nastawy” próg częstotliwości…………………Hz, statyzm……………….%”.

Natomiast zgodnie z nowymi wymogami, wynikającymi  z kodeksów RfG – w przypadku instalacji typu A realizowanych w trybie umowy o przyłączenie – pojawi się nowy dokument, który – jak zapewnia PTPiREE – ma być w 90 proc. zbieżny z dokumentem składanym w przypadku zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji.

W tym przypadku obowiązkowe ma być dostarczenie w procedurze przyłączeniowej dokumentacji technicznej określającej co najmniej „parametry techniczne i charakterystykę ruchową oraz eksploatacyjną przyłączanego zakładu wytwarzania energii – w tym specyfikację techniczną / karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych”.

Wymogi ogólne dotyczące modułów wytwarzania energii typu A zostały uwzględnione w artykule 13 rozporządzenia 2016/31.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.