Lewiatan: konieczne zmiany w zasadach wsparcia dla farm PV

Lewiatan: konieczne zmiany w zasadach wsparcia dla farm PV
Daria Kulczycka. Fot. Konfederacja Lewiatan

Zdaniem ekspertów Konfederacji Lewiatan, w ustawie o OZE konieczne są zmiany, które zredukują ryzyko inwestorów z sektora PV, którzy wygrali aukcje, a którym nie udało się rozpocząć sprzedaży energii w wyznaczonym terminie m.in. z powodu nieuzyskania na czas koncesji.

Lewiatan proponuje wydłużenie ustawowego terminu umożliwiającego wejście do rozliczeń w systemie aukcyjnym inwestorom, którzy wygrali aukcje, oferując energię z farm fotowoltaicznych.

Rozpoczęcie sprzedaży energii w ramach aukcyjnego systemu wsparcia powinno być poprzedzone uzyskaniem koncesji. Jednak przewlekłość postępowań w sprawie wydawania koncesji może uniemożliwić wywiązanie się przez zwycięzców aukcji z ustawowego obowiązku sprzedaży energii. 

REKLAMA

Obecnie średni czas postępowania w sprawie wydania koncesji na wytwarzanie energii po elektryfikacji instalacji wynosi pół roku lub więcej. Branża energetyki odnawialnej ma świadomość, że na wydłużenie postępowań wpływa wiele czynników. Niemniej jednak konsekwencje z tym związane dla zwycięzców aukcji są dotkliwe. Przewlekłość postępowań uniemożliwia wywiązanie się w terminie przez zwycięzców aukcji z ustawowego obowiązku sprzedaży energii – mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Lewiatan zwraca uwagę, że brak pewności regulacyjnej aukcyjnego systemu wsparcia już spowodował, że więcej niż połowa wytwórców, którzy wygrali aukcje przeprowadzone w latach 2016-17, dedykowane małym instalacjom fotowoltaicznym o mocy do 1 MW, nie zdąży przyłączyć się do sieci w ustawowym terminie. 

REKLAMA

Eksperci Lewiatan oceniają, że w odniesieniu do wytwórców, którzy wygrali aukcję w 2018 roku, odsetek ten może znacznie wzrosnąć. Oprócz niepewności regulacyjnej należy pamiętać o skróconym terminie na sprzedaż po raz pierwszy energii z fotowoltaiki do 18 miesięcy, co w zasadzie uniemożliwia pozyskanie finansowania w formule project finance przed rozpoczęciem budowy farm PV.

Konfederacja Lewiatan proponuje ponadto zrównanie do 33 miesięcy terminów przewidzianych dla dużych instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego oraz farm wiatrowych na lądzie w instalacjach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1MW.

Ma to zwiększyć konkurencję między inwestorami chcącymi wykorzystać obie technologie, biorącymi udział w tych samych aukcjach na sprzedaż energii, i skutecznie obniżyć ceny hurtowe energii – nie tylko poza letnim szczytem zapotrzebowania i zimą przez farmy wiatrowe, ale również w letnim szczycie zapotrzebowania przez duże instalacje fotowoltaiczne.

Procesy inwestycyjne nie tylko w samą instalację, ale również w towarzyszącą infrastrukturę sieciową i pozyskanie finansowania, w przypadku obu technologii w grupie powyżej 1 MW są zbliżone, zatem nie ma powodu, aby dla jednej technologii był przewidziany znacząco dłuższy termin na sprzedaż po raz pierwszy energii – oceniają eksperci Lewiatana.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.