Komercyjna umowa na energię z fotowoltaiki na… 25 lat

Komercyjna umowa na energię z fotowoltaiki na… 25 lat
EDF

To prawdopodobnie najdłuższa, korporacyjna umowa na zakup energii ze źródeł odnawialnych. Została podpisana we Francji, gdzie energię z farmy fotowoltaicznej w tak długim okresie ma kupować właściciel sieci sklepów z elektroniką.  

Korporacyjne umowy na sprzedaż energii (Corporate Power Purcahse Agreements, CPPA) stają się dla inwestorów z sektora energetyki odnawialnej coraz częstszym sposobem na zapewnienie przyszłych przychodów z produkcji energii, umożliwiając im zabezpieczenie bankowego finansowania dla projektów realizowanych poza rządowymi gwarancjami sprzedaży energii. Natomiast odbiorcy energii mogą dzięki takim umowom pozyskać tańszą energię, zabezpieczając stałe i niższe koszty na wiele lat.  

Bloomberg wyliczył, że w ubiegłym roku na całym świecie podpisano 121 umów CPPA, które obejmą produkcję energii ze źródeł odnawialnych o łącznej mocy 13,4 GW.

REKLAMA

Większość podpisywanych umów CPPA dotyczy okresów kilkuletnich, a sporadycznie trafiają się umowy mające obowiązywać przez kilkanaście lat.

Tymczasem francuskiemu deweloperowi odnawialnych źródeł energii, firmie Voltalia, właśnie udało się zabezpieczyć sprzedaż energii z elektrowni fotowoltaicznej na okres aż 25 lat.

Energię z farmy fotowoltaicznej, której moc wyniesie 5 MW, będzie kupować francuska grupa Boulanger będąca właścicielem sieci sklepów z elektroniką.

Elektrownia fotowoltaiczna ma wejść w fazę operacyjną w 2022 r. i wówczas ma zaspokajać 10 proc. zapotrzebowania na energię francuskiej sieci handlowej, która posiada ponad 150 sklepów i zatrudnia ponad 9 tys osób. 

Boulanger zadeklarował zresztą zabezpieczenie w umowach na energię dostaw wyłącznie energii pochodzących ze źródeł odnawialnej już począwszy od 1 lipca 2019 r.  

REKLAMA

Voltalia podkreśla, że to pierwsza umowa CPPA we Francji, gdzie większe elektrownie fotowoltaiczne powstają nadal głównie w ramach rządowego systemu wsparcia, na podstawie prowadzonych systematycznie aukcji, w których inwestorzy zyskują gwarancje sprzedaży energii po zaoferowanych cenach.

Ostatnia z aukcji dla fotowoltaiki we Francji, której wyniki podano w ubiegłym miesiącu, skutkowała przyznaniem wsparcia dla 118 projektów o jednostkowej mocy 500 kW-30 MW. W grupie 500 kW-5 MW średnia cena zagwarantowana przez inwestorów wyniosła 63,8 EUR/MWh, a w grupie 5 MW-30 MW – 56,8 EUR/MWh.

Średnia dla całej aukcji wyniosła 62,7 EUR/MWh i była wyższa o 3 proc. od średniej ceny uzyskanej w poprzedniej aukcji tego typu.

Z informacji przedstawionych niedawno przez francuskiego regulatora rynku energii CRE wynika, że koszty inwestycji w naziemne elektrownie fotowoltaiczne we Francji miały spaść w ubiegłym roku do przeciętnego poziomu 800 EUR/kW, przy czym w przypadku najtańszych projektów koszt miał się zbliżyć do 600 EUR/kW, natomiast w przypadku instalacji realizowanych na dachach budynków czy na zadaszeniach parkingów średni koszt miał wynosić około 1100 EUR/kW.

Na koniec 2018 roku łączna moc elektrowni fotowoltaicznych we Francji wynosiła 8,527 GW (w tym 873 MW zainstalowano w ub.r.), co stanowiło 6,4 proc. mocy zainstalowanych we francuskiej energetyce.

Cel francuskich władz to budowa potencjału PV na poziomie 18-20 GW do roku 2023, a następnie 36-45 GW do roku 2028.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.