IEO: polski rynek fotowoltaiczny musi się przygotować na model PPA

IEO: polski rynek fotowoltaiczny musi się przygotować na model PPA
Corab

System wsparcia dużych farm fotowoltaicznych przewidziany jest w ustawie o odnawialnych źródłach energii do 2020 r. Nie ma pewności, jak później będzie funkcjonował rynek fotowoltaiczny. Można jednak przypuszczać, że powstanie możliwość do bezpośredniej sprzedaży energii, bez rządowego wsparcia, w ramach komercyjnych umów PPA ocenia Instytut Energetyki Odnawialnej.

Jak zapewnia Instytut Energetyki Odnawialnej w zapowiedzi raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2019”, model komercyjnych umów na zakup energii (Power Purchase Agreements, PPA) z instalacji OZE będzie korzystny zarówno dla wytwórców energii – głównie z wiatru oraz fotowoltaiki – oraz dla przedsiębiorców, którzy tę energię będą bezpośrednio kupować. 

Średnie ceny energii na rynku hurtowym i przychody wytwórców rosną, a reforma unijnego rynku energii prowadzi do większej dynamiki cen i w efekcie będzie zwiększała okresy nadpodaży produkcji energii elektrycznej w stosunku do bieżących potrzeb oraz prawdopodobieństwo pojawiania się cen ujemnych – czyli sytuacji, w której wytwórcy energii z OZE nie będzie się opłacało sprzedać energii spółkom obrotu, ale o wiele korzystniejsze może być sprzedawanie energii bezpośrednio do odbiorcy w ramach umowy PPA. 

REKLAMA

Ceny i koszty energii rosną i będzie rosła także grupa odbiorców biznesowych, którzy będą coraz więcej płacić za energię w szczytach zapotrzebowania. Rośnie też liczba przemysłowych odbiorców energii, którzy z uwagi na preferencje klientów i polityki korporacyjne nie mogą zaakceptować energii elektrycznej z polskiego miksu energetycznego ze zbyt niskim udziałem OZE. Wszystko to stwarza możliwość do bezpośredniej sprzedaży energii, bez rządowego wsparcia, w ramach korporacyjnych umów PPA.

Korporacyjne umowy sprzedaży energii z OZE są w Polsce stosunkowo nową koncepcją i mogą być realizowane na co najmniej kilka sposobów. Podstawowy podział obejmuje sprzedaż bezpośrednią fizycznej energii z instalacji PV lub sprzedaż wirtualną.

Z uwagi na specyfikę polskiego rynku – słaby rozwój systemu gwarancji pochodzenia, rosnące ceny energii elektrycznej i deficyt mocy w systemie – IEO w swojej analizie skupił się na bezpośredniej (fizycznej) sprzedaży energii z PV do odbiorcy przemysłowego.

Jak zwraca uwagę Instytut, farmy fotowoltaiczne generują energię w szczytach zapotrzebowania, czyli można wnioskować, że są w stanie osiągać stosunkowo dobre ceny na wyprodukowaną energię.

IEO ocenia, że obecnie w tej formule możliwa byłaby sprzedaż energii z farm PV dla odbiorców z grupy taryfowej C, dla małych i średnich firm, ponieważ to one płacą najwyższe ceny za energię – już na poziomie kosztów energii z PV – i dotykają je wysokie kary za przekroczenie zamówionej mocy. Interesująca jest też grupa większych odbiorców korzystających z taryf grupy B.

REKLAMA

Instytut dodaje, że największe korzyści już teraz mogą odnieść odbiorcy niewrażliwi na profil zasilania, nie obciążeni kosztem zakupu uzupełniającego energii, ale mała skala wymagałaby usługi ich zagregowania. 

W przypadku konieczności pośrednictwa operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) w przesyle energii, na szczególną uwagę zasługuje wysokość składnika sieciowego zmiennego w aktualnej taryfie OSD zasilającego odbiorcę.

Analizy IEO wskazują, ze już obecnie w wybranych segmentach rynku można tak zoptymalizować warunki zakupu energii z OZE, ze koszty składnika sieciowego zmiennego będą mogły być skompensowane korzyściami ekonomicznymi. 

Należy dodatkowo pamiętać, że w 2020 roku na fakturach za prąd pojawi się opłata mocowa dla wszystkich odbiorców energii. Wysokości tych opłat zostaną wkrótce wyspecyfikowane przez Prezesa URE, ale wiadomo, że ciężar opłat mocowych zostanie w sposób szczególny nałożony na odbiorców, którzy generują szczyty obciążenia. Wybór odbiorców, którym zostaną zaoferowane umowy PPA, zatem powinien, zdaniem IEO, uwzględniać ich lokalizację oraz rodzaj taryfy.

IEO ocenia, ponadto, że sprzedaż energii w formie PPA stwarza szczególnie atrakcyjny obszar dla tych producentów energii z OZE i dostawców dodatkowych usług, którzy będą w stanie zaoferować odbiorcom przemysłowym technologię fotowoltaiczną razem z doradztwem dotyczącym rynku energii elektrycznej i taryf oraz zapewnionym finansowaniem.

W bazie danych IEO istnieje już kilkadziesiąt zaawansowanych większych projektów farm fotowoltaicznych o mocach 5-50 MW, które już teraz liczą na formułę PPA, ale nadal mogą wziąć udział w systemie aukcyjnym, co znacząco poszerzy potencjał PV w aukcyjnym systemie wsparcia, który sam w sobie doprowadzi do przekroczenia 2 GW łącznej mocy fotowoltaiki w Polsce już w 2020 roku. Natomiast kolejne gigawaty nowych mocy fotowoltaicznych będą już zasadniczo budowane w formule sprzedaży bezpośredniej PPA – zapewnia IEO.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.