Kilkanaście tysięcy nowych prosumentów w sieci PGE

Kilkanaście tysięcy nowych prosumentów w sieci PGE
Multisun

W pierwszych trzech kwartałach tego roku największy krajowy operator systemu dystrybucyjnego, PGE Dystrybucja, przyłączył niemal dwukrotnie więcej mikroinstalacji niż w całym ubiegłym roku. Rekordowy pod względem przyłączeń okazał się ostatni kwartał.

W pierwszych trzech kwartałach tego roku w sieci dystrybucyjnej obsługiwanej przez firmę PGE Dystrybucja pojawiło się 23,9 tys. mikroinstalacji, z czego 12 tys. przyłączeń zostało wykonanych wyłącznie w trzecim kwartale 2019 r.

Dzięki przyłączeniu w trzecim kwartale mikroinstalacji OZE o łącznej mocy aż 74,58 MW, całkowita moc mikroinstalacji przyłączonych do sieci PGE Dystrybucja łącznie w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku wzrosła do 148,43 MW.

REKLAMA

W tym w okresie od stycznia do końca września 2019 r. w trybie na zgłoszenie przyłączono 23 882 mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz 5 mikroinstalacji w innych technologiach OZE o mocy 90 kW, a w trybie na umowę przyłączono 13 mikroinstalcji o całkowitej mocy 190 kW.

Wcześniej, w drugim kwartale 2019 roku, PGE Dystrybucja przyłączyła w trybie na zgłoszenie 7134 mikroinstalacje o łącznej mocy 44,96 MW, z czego tylko dwie o łącznej mocy 10 kW wykonano w technologii innej niż fotowoltaiczna. Do tego doszły cztery mikroinstalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 50 kW przyłączone w trybie na umowę.

Natomiast w pierwszym kwartale tego roku PGE Dystrybucja przyłączyła w trybie na zgłoszenie 4770 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 28,78 MW, a także trzy mikroinstalacje w trybie na umowę, których łączna mocy wyniosła 50 kW. Nie przyłączono natomiast mikroinstalacji wykonanych w technologiach innych niż fotowoltaiczna.

Był to wynik zbliżony do odnotowanego przez PGE Dystrybucję w czwartym kwartale 2018 r., kiedy przyłączono niemal 6 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 28,56 MW.

W całym 2018 roku w sieci PGE Dystrybucja pojawiło się ponad 12,8 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 67,3 MW. Natomiast w roku 2017 w sieci tego operatora pojawiło się 4,1 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 25,91 MW. 

PGE Dystrybucja to krajowy lider jeśli chodzi o przyłączanie mikroinstalacji OZE, co można wytłumaczyć największym zasięgiem jeśli chodzi o posiadaną sieć dystrybucyjną.

Drugi z krajowych operatorów systemu przesyłowego, który przyłącza najwięcej mikroinstalacji OZE, to Tauron Dystrybucja. Ta spółka przyłączyła w trzecim kwartale 2019 r. w sumie 5,85 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 42,675 MW, natomiast w okresie trzech kwartałów tego roku Tauron przyłączył w sumie 14,5 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 102,2 MW.

Większe OZE

REKLAMA

W pierwszych trzech kwartałach 2019 r. PGE Dystrybucja przyłączyła ponadto 164 większe elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 125,19 MW, niezaliczane do mikroinstalacji, a więc o jednostkowej mocy ponad 50 kW.

W tym wyłącznie w trzecim kwartale br. przyłączono 58 większych źródeł PV o łącznej mocy 42,6 MW.

Moc aktywnych umów z wytwórcami energii w większych fotowoltaicznych wzrosła do 643,443 MW, na co składają się 762 umowy.

Ponadto w pierwszych trzech kwartałach br. PGE Dystrybucja przyłączyła pięć większych elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 5,14 MW, a moc w aktywnych umowach przyłączeniowych zawartych z operatorami farm wiatrowych wzrosła do 508,01 MW.

W tym roku z większych źródeł OZE przyłączono także jedną biogazownię o mocy 1 MW, a potencjał zawarty w umowach posiadanych przez PGE Dystrybucję z wytwórcami energii z biogazu wzrósł do 33,417 MW.

W pierwszych trzech kwartałach tego roku nie przyłączono natomiast żadnych większych instalacji biomasowych oraz wodnych.

W przypadku elektrowni biomasowych PGE Dystrybucja posiadała na koniec września br. siedem aktywnych umów na łączną moc 16,07 MW.

Z kolei w zakresie elektrowni wodnych spółka miała trzy aktywne umowy łącznie na 0,52 MW.

Łączna wartość aktywnych umów zawartych przez PGE Dystrybucję z wytwórcami energii z OZE na koniec trzeciego kwartału 2019 roku wyniosła 1201,62 MW, na co złożyło się 887 umów.

Ponadto w pierwszych trzech kwartałach br. PGE Dystrybucja wydała 364 warunków przyłączenia na łączną moc 487,4 MW, w tym 251,57 MW dotyczyło fotowoltaiki.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.