Spółka z branży PV chce wejść na Giełdę Papierów Wartościowych

Spółka z branży PV chce wejść na Giełdę Papierów Wartościowych
Georg Hotar, CEO Photon Energy

Deweloper elektrowni fotowoltaicznych Photon Energy jest już od wielu lat notowany na giełdzie NewConnect. Teraz wywodząca się z Czech spółka chce przejść na notowania na GPW.

Intencją Photon Energy jest przeniesienie notowań akcji z NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zamierza także wejść na główny parkiet giełdowy w Czechach, czyli Praską Giełdę Papierów Wartościowych, zmieniając rynek obrotu z Free Market.

Ponadto akcje Photon Energy notowane będą na frankfurckim Quotation Board, co ma pozwolić inwestorom ze strefy euro na kupowanie walorów spółki bez ponoszenia ryzyka walutowego. Zmianie rynków notowań i wejściu na nowy parkiet nie będzie towarzyszyć emisja akcji.

REKLAMA

– Obecność Photon Energy na rynku NewConnect otworzyła nam drogę do rynków kapitałowych, a także była impulsem do rozwoju naszego zintegrowanego modelu biznesowego oraz rozbudowy portfela elektrowni fotowoltaicznych na rynku europejskim i australijskim. Ponadto zyskaliśmy większą rozpoznawalność w Polsce. Przez ostatnie lata konsekwentnie się rozwijaliśmy, wzmacniając się biznesowa i operacyjnie. Uważamy, że rynek główny warszawskiej giełdy będzie odpowiednim miejscem do kontynuowania ekspansji, także w kontekście dynamicznie rozwijającego się sektora fotowoltaicznego w Polsce, która zyskuje na znaczeniu w naszej strategii rozwoju – mówi Georg Hotar, CEO Photon Energy.

Zmianie rynków notowań nie będzie towarzyszyć emisja akcji. Photon Energy zapewnia jednocześnie, że ma zapewnione środki do rozwoju w najbliższych latach. W minionym roku spółka zabezpieczyła długoterminowe finansowanie bankowe na 15 lat o wartości 28,3 mln EUR dla 46 projektów na Węgrzech o łącznej mocy 31,5 MWp. Także w 2019 r. firma z sukcesem uplasowała pięcioletnie obligacje o wartości 37,5 mln EUR i kuponie 7,75 proc., notowane na frankfurckiej giełdzie.

Począwszy od 2013 r. terminowo spłacamy odsetki od wyemitowanych papierów dłużnych, co świadczy o przejrzystości naszego działania. Dostęp do kapitału za pośrednictwem rynków publicznych jest dla spółki ważnym elementem strategii rozwoju, dlatego angażujemy się w otwartą i proaktywną komunikację z inwestorami – komentuje Clemens Wohlmuth, CFO Photon Energy.

Zgoda na wprowadzenie spółki na główne rynki giełd warszawskiej i praskiej zostanie podjęta podczas najbliższego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Następnie spółka przygotuje prospekt emisyjny, który po zatwierdzeniu przez odpowiednie organy nadzoru zostanie upubliczniony i udostępniony na stronie internetowej firmy.

Wczoraj Photon Energy opublikował raport finansowy za pierwszy kwartał 2020 r. W tym okresie odnotował wzrost przychodów o 26,6 proc. rok do roku – do poziomu 5,316 mln euro.

Jak komentuje spółka, ten wzrost wynikał głównie z ponadprzeciętnej produkcji energii elektrycznej, dzięki uruchomieniu nowych elektrowni na Węgrzech oraz mocy wygenerowanej w farmach fotowoltaicznych zlokalizowanych w Czechach i na Słowacji. Przyczynił się do tego także wzrost obrotów z działalności EPC w Australii oraz usług O&M w Europie.

Wynik EBITDA – zysk operacyjny powiększony o amortyzację – za pierwszy kwartał 2020 r. wzrósł o 28,9 proc. rok do roku do 1,391 mln EUR. W raportowanym okresie EBIT (zysk operacyjny) wzrósł rok do roku o 21,3 proc., do 0,113 mln EUR.

REKLAMA

Mimo wyższych przychodów spółka odnotowała kwartalną stratę netto w wysokości 1,71 mln euro w stosunku do straty w analogicznym kwartale 2019 r. na poziomie 1,278 mln euro.

Stratę spółka tłumaczy wyższymi kosztami odsetkowymi wynikającymi z refinansowania inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne na Węgrzech, a także uplasowaniem obligacji denominowanych w EUR oraz niezrealizowaną ujemną aktualizacją wyceny instrumentów pochodnych.

W raportowanym okresie firma uruchomiła osiem elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 5,4 MWp w miejscowości Tata na Węgrzech. Powiększyła ponadto bazę klientów O&M o nowe kontrakty o łącznej mocy 33,1 MWp oraz odnotowała wzrost mocy w ramach portfela elektrowni własnych o 70,9 proc. rok do roku, do 11 GWh.

Z kolei na początku maja spółka uruchomiła na Węgrzech kolejne pięć elektrowni o łącznej mocy 3,5 MWp, co zwiększyło globalną moc portfela elektrowni własnych do 60,6 MWp.

Photon Energy sygnalizuje zainteresowanie działalnością na polskim rynku fotowoltaicznym, jednak do tej pory nie informował o konkretnych inwestycjach.

Od powstania w 2008 r. Photon Energy zbudował i oddał do użytku na dwóch kontynentach elektrownie fotowoltaiczn o łącznej mocy ponad 80 MWp, z czego 57,1 MWp należy do jej portfela własnego. Obecnie spółka opracowuje projekty zakładające osiągnięcie mocy 738 MWp w Australii (z czego 580 MWp we współpracy z Canadian Solar) oraz 17,7 MWp na Węgrzech, gdzie docelowa moc ma wynieść 75 MWp do 2021 r.

Jednostka O&M firmy Photon Energy zapewnia obsługę i utrzymanie ruchu instalacji na całym świecie  o łącznej mocy ponad 300 MWp. Dodatkowo, spółka zależna – Photon Water Technology (PWT) – opracowuje wdrażane  na całym świcie systemy oczyszczania i uzdatniania wody. Obecnie Photon Energy ma swoją główną siedzibę w Amsterdamie oraz posiada oddziały w Europie i Australii.

Na początku kwietnia Photon Energy nawiązał partnerstwo z australijską firmą RayGen Resources w obszarze technologii PV oraz magazynowania energii. Więcej na ten temat w artykule: Photon inwestuje w fotowoltaiczną kogenerację. Jak to działa?

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.