Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce
Phoenix Contact

Jak zadbać o właściwy dobór ograniczników przepięć w instalacjach fotowoltaicznych? Co powinien wiedzieć na ten temat każdy projektant i instalator?

Jakie należy zastosować ograniczniki przepięć w zależności od zastanej sytuacji na obiekcie (zgodnie z IEC 61643-32 przyjęta klasa ochrony obiektu IV) ?

Poniżej pokazano trzy przypadki, które można spotkać w rzeczywistych sytuacjach.

REKLAMA

T2 dla PV: VAL-MS 1000DC-PV/2+V – 2800628

T2 3f: VAL-MS 230/3+1 – 2838209

T2 1f: VAL-MS 230/1+1  – 2804429

*) W przypadku jeśli obiekt zasilany jest linią napowietrzną lub w pobliżu znajduje się wysoki obiekt/drzewo wówczas na wejściu do budynku należy stosować model

T1/T2: T1/T2: VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 2800184

  

T2 dla PV: VAL-MS 1000DC-PV/2+V  – 2800628

T1/T2 3f: VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 – 2800184              

T1/T2 1f: VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1 – 2800187

 

T1/T2 PV: VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V – 2801160

T1/T2 3f: VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 – 2800184     

W praktyce często na wejściu do budynku, po stronie AC, niezależnie od sytuacji stosuje się uniwersalny i szybki ogranicznik T1/T2: VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 dla 3 faz (3f ) lub VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1 dla jednej fazy (1f ).

REKLAMA

UWAGA: Wszystkie wymienione ograniczniki dostępne są również ze złączem sygnalizującym uszkodzenie ogranicznika odpowiednio: VAL-MS T1/T2…-FM, VAL-MS../FM

Informacje instalacyjne

  • SPD na wejściu do obiektu w miejscu 2:

Ogranicznik typu 2 na wejściu zasilania AC do budynku jest wymagany zawsze w głównej skrzynce rozdzielczej. Ogranicznik zainstalowany w skrzynce na granicy posesji jest nieużyteczny dla ochrony obiektu.

Gdy obiekt posiada zewnętrzną instalację piorunochronną wówczas należy zastosować ogranicznik przepięć, mający w swoim oznaczeniu T1 (T1/T2; T1+T2) aby wyrównać potencjał na wejściu a tym samym chronić przed pożarem, zgodnie z PN-EN 60364-5-534 oraz PN-HD 60364-4-443:2016.

Ograniczniki typu 1 powinny być przyłączane przewodem o przekroju nie mniejszym niż 16 mm2. Minimalna wartość prądu Iimp ogranicznika to 12,5 kA 10/350 μs. Bezpieczne są aparaty, których parametry są potwierdzone certyfikatem z badań zgodnie z PN-EN 61643-11, niezależnego laboratorium akredytowanego.

  • SPD w miejscu 2’ nie jest wymagany, gdy:

– falownik oraz główna skrzynka rozdzielcza budynku są połączone do tej samej głównej listwy uziemiającej

obiektu, każde przewodem o długości ≤ 0,5 m (na przykład, gdy falownik znajduje się w głównej szafie)

lub

– przewody od SPD w głównej skrzynce do falownika są krótsze niż 10 m i przewód PE jest poprowadzony

razem z przewodami zasilającymi AC

  • SPD w miejscu 1 jest wymagany.

SPD w miejscu 1’ nie jest wymagany (w przypadku braku instalacji odgromowej lub przy zachowanym dystansie separującym), gdy:

– przewody od falownika do generatora są < 10 m i poziom ochrony Up (do którego ograniczane jest przepięcie przez SPD) ogranicznika zainstalowanego w miejscu 1 jest niższy lub równy 0,8 UW napięcia wytrzymywanego generatora fotowoltaicznego lub

– poziom ochrony UP ogranicznika zainstalowanego w miejscu 1 jest niższy lub równy 0,5 Uw napięcia wytrzymywanego generatora

UW – znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane (wytrzymałość izolacyjna) w punkcie przyłączenia ogranicznika. Jeśli producent paneli nie podał takiej informacji należy przyjąć wartości z tabeli 712.534 normy PN-HD 60364-7-712. Dla instalacji 1000 VDC wartość ta wynosi 6000V. Poniższa tabela została opracowana na podstawie tabeli 712.534 (mówiącej o relacji pomiędzy UOC a UW po stronie DC) z w/w normy.

UOC MAX – maksymalne napięcie ogniwa otwartego, nieobciążonego

Ograniczniki przepięć typu T1/T2 oraz T2 do aplikacji fotowoltaicznych stosowne w instalacjach na 1000 V DC zazwyczaj posiadają poziom ochrony UP ≈ 3,5 kV (przykładowo model VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V

i VAL-MS 1000DC-PV/2+V).

Dalszą część opracowania można pobrać ze strony: http://phoenixcontact.pl/fotowoltaika

  • Kontakt

Radosław Gruszka, Phoenix Contact
Młodszy Menadżer Produktu / Junior Product Manager
Email: rgruszka@phoenixcontact.pl

 

artykuł sponsorowany