Kostal Plenticore Plus: falownik do zadań specjalnych

Kostal Plenticore Plus: falownik do zadań specjalnych

Dobór idealnego falownika staje się utrudniony w przypadku instalacji modułów fotowoltaicznych na skomplikowanych dachach, o kilku połaciach, odmiennej orientacji względem południa oraz z problemem okresowego zacienienia w ciągu dnia. Tego typu instalacje wymagają montażu kilku inwerterów lub doboru falownika z kilkoma MPPT. Kostal Plenticore Plus wyposażony w trzy MPPT rozwiązuje ten problem, a dzięki swoim dodatkowym funkcjonalnościom staje się wydajnym sercem każdego systemu fotowoltaicznego.

Kostal Plenticore Plus to wiele możliwości w jednym urządzeniu. Ten hybrydowy falownik sprawdzi się w przypadku każdego systemu fotowoltaicznego, niezależnie od tego czy ma on generować energię na bieżące potrzeby czy magazynować ją na przyszłość. To także rozwiązanie dla niemalże każdej wielkości domu.

Wszystko to dzięki trzem trackerom MPP, optymalnemu zakresowi napięcia, innowacyjnym interfejsom i dostępności w pięciu klasach mocy od 3 kW do 10 kW. Do każdego stringu można podłączyć od 5 do 22 modułów fotowoltaicznych (w zależności od parametrów technicznych modułów fotowoltaicznych, zawartych w dokumentacji technicznej modułu).

REKLAMA

Idealny na skomplikowane dachy

Falowniki wyposażane są w MPPT – Maximum Power Point Tracker. Zadaniem trackera MPP jest śledzenie punktu maksymalnej mocy wytwarzanej przez moduły fotowoltaiczne i dostosowywanie pracy do tej wartości, co ma wpływ na uzysk energii z systemu fotowoltaicznego.

Każdy MPP tracker może odpowiadać za niezależny łańcuch modułów fotowoltaicznych, który pracuje w innych warunkach nasłonecznienia. Większość falowników dostępnych na rynku posiada jeden lub dwa trackery MPP, co ogranicza możliwości instalacyjne.

Kostal ze swoimi trzema niezależnymi MPPT to idealne rozwiązanie dla instalacji PV na skomplikowanych dachach odmiennej orientacji względem południa. Trzy trackery MPP to możliwość podłączenia trzech łańcuchów o różnej liczbie modułów znajdujących się na trzech różnych połaciach dachowych, a co za tym idzie, większa możliwość produkcji energii.

Dzięki funkcji inteligentnego zarządzania cieniem – Shadow Management (tę funkcję można aktywować poprzez serwer sieciowy falownika). Kostal Plenticore Plus zapewnia optymalny uzysk energii nawet w przypadku częściowego zacienienia. Jak to możliwe? Funkcja inteligentnego zarządzania cieniem umożliwia falownikowi zapamiętywanie i przewidywane w przyszłości okresu zacienienia modułów. Układy śledzenia maksymalnego punktu mocy (MPP) skanują moduły i „dbają o to”, aby funkcjonowały z optymalną wydajnością.

Dzięki funkcji shadow management falownik nie jest musi dokonywać częstego pomiaru maksymalnego punktu pracy generatora fotowoltaicznego w przypadku, kiedy następuje zacienienie. Na podstawie informacji o przewidywanym zacienieniu, falownik dostosowuje punkt pracy modułu MPP do wybranego ciągu PV, aby pracować z maksymalną możliwą wydajnością.

Inwerter Plenticore Plus nie potrzebuje ponownie przerywać pracy, aby dokonać pomiaru maksymalnego punktu pracy, lecz obciąży łańcuch PV biorąc pod uwagę historyczne pomiary generatora PV. W ten sposób  optymalizuje pracę maksymalnie przetwarzając dostępną moc. Dzięki temu jest w stanie zapewnić nawet o 30% większe uzyski energii dla całego systemu, względem standardowych falowników współpracujących z częściowo zacienianymi modułami PV i nieposiadających algorytmu shadow management.

Systemy magazynowania energii i efektywny repowering

Kostal Plenticore Plus to idealne rozwiązanie dla osób, które myślą o zwiększeniu mocy swojej instalacji lub rozbudowaniu jej o system magazynowania energii. W przypadku chęci powiększenia systemu o magazyn energii, jedno z wejść MPPT może być wykorzystane do podłączenia akumulatora już na etapie instalacji bądź w późniejszym czasie. Producent Kostal zapewnia dużą elastyczność w tym zakresie.

Klienci mogą zakupić falownik Plenticore Plus w opcji standardowej spełniającej funkcję falownika sieciowego, a w przyszłości, w momencie konieczności rozbudowy instalacji o dodatkowe rozwiązania, mają możliwość zakupu kodu i poszerzenia licencji o opcję hybrydową. Większość falowników dostępnych na rynku nie ma takiej możliwości.

REKLAMA

Falownik Plenticore Plus współpracuję zarówno z magazynami energii jak i fotowoltaiką bez potrzeby instalacji dodatkowych rozwiązań w tym zakresie. Aby monitorować zużycie energii gospodarstwa domowego i uzyski z systemu fotowoltaicznego wystarczy urządzenie peryferyjne, licznik Kostal Smart Meter. Dodatkowo Plenticore Plus współpracuje z akumulatorami wysokonapięciowymi zapewniając niskostratne magazynowanie energii.

W tym miejscu należy wspomnieć, że system magazynowania PV składający się z Kostal Plenticore plus 5.5 i magazynu BYD Battery-Box H11.5 jest dwukrotnym zwycięzcą testów wydajnościowych. Jego efektywność została naukowo potwierdzona w badaniu „Przegląd zasobników energii elektrycznej” przeprowadzonym przez Wyższą Szkołę Techniki i Gospodarki (HTW) w Berlinie. Wspomniany system osiągnął najwyższą jakość i wskaźnik wydajności (SPI) na poziomie 91,4%.

Duży zakres napięcia wejściowego (UDCmin – UDCmax) od 120 V do 1000 V oraz 3 MPP sprawiają, że Kostal Plenticore Plus świetnie sprawdza się zarówno jako nowe urządzenie, jak i zastępca starego falownika, jeśli dotychczasowa instalacja fotowoltaiczna wymaga repoweringu, czyli jego wymiany. Dodatkowe narzędzie, aplikacja Repowering check umożliwia weryfikację tego, czy faktycznie wspomniany falownik będzie dobrze funkcjonował z dotychczasowym systemem fotowoltaicznym.

Inteligentne rozwiązania dla jeszcze większej oszczędności energii

Nowoczesne falowniki nie tylko przetwarzają energię elektryczną pochodzącą z modułów fotowoltaicznych, ale umożliwiają również inteligentne pozyskiwanie i wykorzystanie energii. W przypadku falownika Kostal optymalnym uzupełnieniem są interfejsy, takie jak EEBus czy SunSpec, dzięki którym można go włączyć do systemu Smart Home i inteligentnie zarządzać zużyciem energii.

Tego typu rozwiązanie umożliwia np. zminimalizowanie kosztów zużycia energii elektrycznej poprzez sterowanie odbiorami wyprodukowanej energii. W praktyce działa to tak, że różne urządzenia domowe, pralka, zmywarka czy pompy ciepła mogą być włączane automatycznie lub zdalnie dopiero po pojawieniu się nadwyżki energii, np. w południe.

Kostal Plenticore umożliwia również podłączenie innych źródeł energii, poza instalacją fotowoltaiczną, z dodatkowego źródła AC, np. podłączenia układu kogeneracyjnego, turbiny wiatrowej lub kolektorów słonecznych.

Bezpłatny portal solarny i aplikacja Kostal Solar do monitorowania instalacji fotowoltaicznej

System monitoringu inwertera Kostal jest na bieżąco aktualizowany. Dodatkowo, producent zapewnia zdalny suport i pomoc w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów z urządzeniem, co ogranicza koszty serwisu dla instalatorów. Oprogramowanie Kostal umożliwia np. zdalną diagnozę regularnych wyłączeń falownika, spowodowaną zbyt wysokim napięciem w sieci. W przypadku zdiagnozowania wspomnianego problemu i zgłoszenia go do producenta, istnieje możliwość poszerzenia zakresu tolerowanych napięć przez serwis Kostal.

Warto przypomnieć, że Kostal to wiodący niemiecki producent, pod którego nazwą kryje się ponad 100-letnie doświadczenie w produkcji urządzeń oraz elementów mechatronicznych i elektronicznych klasy premium, m.in. dla marek takich jak Audi, BMW, Mercedes. Inwertery Kostal produkowane są przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii.

Biorąc pod uwagę wszystkie możliwości, które daje falownik Kostal Plenticore Plus, warto rozważyć jego wybór w przypadku każdej instalacji fotowoltaicznej. Jeśli natomiast poszukujesz falownika na skomplikowane dachy lub przewidujesz rozbudowę instalacji fotowoltaicznej w przyszłości, zdecydowanie postaw na KOSTAL PLENTICORE PLUS.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu na www.soltec.pl

artykuł sponsorowany