Niemcy znowu pobili rekord nowych instalacji PV

Niemcy znowu pobili rekord nowych instalacji PV
NREL press

Mimo systematycznego spadku poziomu dopłat do instalacji fotowoltaicznych w Niemczech, ubiegły rok był dla tamtejszego przemysłu PV znowu rekordowy. Od początku 2012 r. niemieckie dopłaty do PV są jednak mniejsze o 15%. {więcej}

W 2010 roku w Niemczech zainstalowano rekordową moc 7,4 GW systemów solarnych. Eksperci niemieckiego rynku fotowoltaicznego przewidywali jeszcze do niedawna, że wyniku tego w roku 2011 nie uda się powtórzyć, a przemawiała za tym stosunkowo mała liczba instalacji PV, jakie zainstalowano za naszą zachodnią granicą w pierwszej połowie ubiegłego roku.

Tymczasem, w obliczu zapowiadanych na początek tego roku kolejnych obniżek stawek feed-in tariffs, czyli preferencyjnych taryf za sprzedaż zielonej energii, niemieccy deweloperzy przyspieszyli w grudniu z podłączaniem nowych instalacji PV do sieci, tak aby objąć je obowiązującymi jeszcze w ubiegłym roku, wyższymi taryfami. W efekcie, całkowita moc instalacji fotowoltaicznych, które podłączono do sieci w Niemczech w ubiegłym roku wyniosła 7,5 GW.

REKLAMA
REKLAMA

Dynamiczny rozwój fotowoltaiki i wzrost kosztów ponoszonych w związku z preferencyjnymi cenami za sprzedaż zielonej energii wywołuje za naszą zachodnią granicą coraz większą polemikę. Niemiecki minister gospodarki zaproponował nawet, aby wprowadzić limit na nowe instalacje fotowoltaiczne na poziomie 1 GW rocznie.

Niemiecki rząd obniża stawki taryf gwarantowanych dla operatorów instalacji solarnych, gdy w danym okresie tego rodzaju instalacji przybywa zdaniem Berlina zbyt wiele.

Od tego roku za sprzedaż każdej kilowatogodziny energii wyprodukowanej w systemach PV w Niemczech będzie można otrzymać od 17,94 do 24,43 eurocentów – w zależności od wielkości i rodzaju instalacji – o 15% mniej niż w roku ubiegłym.

Czytaj, ile energii wyprodukowały w ubiegłym roku niemieckie instalacje fotowoltaiczne na Gramwzielone.pl w artykule: Rekordowy wzrost produkcji energii z PV w Niemczech