Nowy system SOFARSOLAR zapewni lepszą obsługę klientów

Nowy system SOFARSOLAR zapewni lepszą obsługę klientów

Niedawno nastąpiło oficjalne uruchomienie globalnego systemu usług SOFARSOLAR. Od teraz jego użytkownicy na całym świecie mogą łatwo i szybko uzyskać dostęp do narzędzia online obsługującego ich zapytania i zgłoszenia w sprawie posprzedażowej informacji zwrotnej dotyczącej produktów i rozwiązań. W ten sposób pomoc otrzymają wszyscy klienci, niezależnie od kraju i regionu rezydencji. Dla SOFARSOLAR to pierwszy krok w globalizacji usług i punkt startowy w wyznaczaniu standardu usług w branży inwerterów. 

Od momentu powstania SOFARSOLAR zawsze stawiał na zaspokajanie rosnących potrzeb konsumenckich, oferując klientom niezawodny serwis. Otworzenie centrów usług oznacza rozpoczęcie operacji w ponad 60 krajach i regionach, m.in. w Chinach, Polsce, Australii, Włochach, Holandii, Indiach, Wietnamie, Brazylii i Korei Południowej.

Tak szeroka sieć potrzebuje nieustannego i spójnego rozwoju. Pod koniec 2019 roku powołano centrum serwisowe offline, którego działanie dopełniają funkcjonujące online i bazujące na zasobach big data międzynarodowe centra usług, których celem jest podnoszenie wydajności i jakości świadczonego serwisu oraz wzrost satysfakcji konsumentów.

REKLAMA

Obecnie system usług SOFARSOLAR bazuje na czterech funkcjach: autoryzacji globalnej kooperacji z dostawcami usług, zapewnienia jakości, posprzedażowego serwisu online i serwisu rozszerzonej gwarancji online.

I. Funkcja autoryzacji online globalnej kooperacji z dostawcami uslug

Funkcja skupia się głównie na obsłudze wykwalifikowanych i profesjonalnych zespołów i firm z całego świata, które są zainteresowane pozycją lokalnego, a zarazem strategicznego serwisu kooperacyjnego SOFARSOLAR. Po sprawdzeniu kwalifikacji i autoryzacji, dostawcy usług zostają partnerami serwisowymi globalnego centrum usług SOFARSOLAR, a ich celem jest świadczenie usług lokalnym klientom.

II. Funkcja zapewnienia jakości

REKLAMA

Użytkownicy mogą sami zgłaszać zapytania dotyczące rozpoczęcia procesu zapewnienia jakości na podstawie numeru seryjnego urządzenia SOFARSOLAR, zidentyfikować jego autentyczność i wygenerować online elektroniczne poświadczenie, na podstawie którego mogą korzystać z usług SOFARSOLAR.

III. Funkcja posprzedażowego serwisu

Użytkownicy za pomocą sieci mogą zgłaszać problemy po zakupie urządzenia, korzystając z funkcji obsługi posprzedażnej online. SOFARSOLAR dostarczy informacje zwrotne i rozwiąże problemy użytkowników, co znacznie poprawi wydajność i jakość usług.

IV. Funkcja serwisu rozszerzonej gwarancji online

Użytkownicy mogą samodzielnie zawnioskować o rozszerzenie gwarancji online. System generuje formularz serwisu rozszerzonej gwarancji i wysokość składki, która będzie opłacana przez użytkowników na podstawie podanych instrukcji.

Dodatkowo system zadba o odpowiednie rozszerzenie usługi, które przyczyni się do wzrostu zadowolenia konsumentów.

Wraz z uruchomieniem globalnego centrum SOFARSOLAR połączono serwis offline i umiejętności lokalnych dostawców usług. W ten sposób podwyższono poziom jakości i wydajności usług oraz zrealizowano cel firmy: “Postaw się w roli klienta i reaguj szybko na zaobserwowane potrzeby”, dzięki czemu organizacja staje się partnerem swoich międzynarodowych kontrahentów.

artykuł sponsorowany