Lewiatan proponuje zmiany w rozliczeniach dla prosumentów

Lewiatan proponuje zmiany w rozliczeniach dla prosumentów
ABB

Wśród propozycji zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii, które sformułowała Rada OZE działająca przy Konfederacji Lewiatan, znalazły się propozycje modyfikacji zasad rozliczeń w systemie opustów, z którego mogą korzystać właściciele najmniejszych odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 50 kW.

W uwagach do najnowszego projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii Rada OZE Konfederacji Lewiatan odnosi się do zaproponowanego przez Ministerstwo Klimatu wydłużenia systemu wsparcia dla prosumentów, w postaci mechanizmu opustów, do połowy 2045 roku.

Rada OZE Konfederacji Lewiatan zwraca uwagę, że ponieważ ten system wsparcia funkcjonuje już od czterech lat, wymaga przeprowadzenia oceny i zdaniem Rady potrzebuje korekt, dzięki którym będzie lepiej uwzględniać interesy wszystkich jego uczestników, w tym operatorów sieci i spółek obrotu energią.

REKLAMA

Ekspercie Konfederacji Lewiatan wskazują, że nowa unijna dyrektywa o odnawialnych źródłach energii (RED II) zakłada wprowadzenie preferencji dla najmniejszych wytwórców energii odnawialnej do instalacji o maksymalnej mocy 30 kW, podczas gdy w polskim prawie dla grupy mikroinstalacji została przyjęta granica 50 kW (red. ten poziom został zwiększony z obowiązujących wcześniej 40 kW).

W związku z granicą przyjętą w unijnej dyrektywie RED II eksperci Lewiatana postulują rozważenie  zwłaszcza w zakresie tzw. prosumenta biznesowego – ograniczenia preferencyjnych zasad rozliczeń w postaci systemu opustów do poziomu 30 kW.

Rada OZE działająca przy Konfederacji Lewiatan ocenia przy tym, że „system opustów zachęca niestety prosumentów biznesowych do budowy instalacji PV przewymiarowanych w stosunku do faktycznych potrzeb”.

– Zwracamy uwagę, że w przypadku prosumenta biznesowego, a zwłaszcza posiadającego instalację o mocy większej jak 30 kW, brak wdrożenia rozwiązań rekomendowanych w Dyrektywie RED II powoduje powstanie u niego niedopuszczalnej pomocy publicznej – czytamy w stanowisku Lewiatana.

Eksperci Rady OZE Konfederacji Lewiatan proponują dwa rozwiązania jeśli chodzi o modyfikację systemu opustów, tłumacząc swoje propozycje rosnącą liczbą instalacji rozliczanych w systemie opustów.

Pierwsze rozwiązanie to pozostawienie obecnego systemu opustów dla prosumentów, z jednoczesnym wprowadzeniem rozliczenia kosztów po stronie sprzedawców z wykorzystaniem opłaty OZE, co wymagałoby wypracowania odpowiednich zapisów w ustawie o OZE i ustawie Prawo energetyczne – a po stronie OSD wprowadzenia mechanizmu konta regulacyjnego. Jak podkreśla Lewiatan, w tym przypadku konieczne byłoby przyspieszenie prac nad zmianą rozporządzenia taryfowego wprowadzającego powyższy mechanizm wypracowany i uzgodniony pomiędzy operatorami sieci i Urzędem Regulacji Energetyki. 

REKLAMA

Drugie zaproponowane przez Lewiatana rozwiązanie to pozostawienie obecnego systemu opustów dla prosumentów, ale z jednoczesną zmianą wysokości opustu z obecnego 1:0,7 (>10kW) / 1:0,8 (<10 kW) – do odpowiednio 1:0,6 / 1:0,8 dla wszystkich instalacji objętych systemem. Jak oceniają eksperci Rady OZE, wprowadzenie tego rozwiązania wymagałoby zmian w art. 4 ust. 1 ustawy o OZE oraz implementacji po stronie OSD mechanizmu konta regulacyjnego.

Jak uzasadnia proponowane zmiany Rada OZE działająca przy Konfederacji Lewiatan?

– Brak wprowadzenia jakichkolwiek z postulowanych rozwiązań będzie powodował jedynie pogłębienie sytuacji, w której wszelkie „koszty” po stronie sprzedawców energii (spółek obrotu) czy OSD zostaną przerzucone na pozostałych odbiorców, którzy nie mają możliwości uczestniczenia w spółdzielniach energetycznych lub klastrach, w tym na odbiorców wrażliwych – czytamy w stanowisku Lewiatana.

Jednocześnie eksperci Lewiatana proponują zwiększenie mocy instalacji należących do przedsiębiorców, które mogłyby zostać objęte rozliczeniami wynikającymi z art. 41 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Chodzi o alternatywne do systemu opustów – w przypadku mikroinstalacji należących do przedsiębiorców – rozliczenie zakładające sprzedaż energii wprowadzonej do sieci po cenie stanowiącej 100 proc. średniej ceny energii z rynku hurtowego z poprzedniego kwartału wyznaczanej przez Urząd Regulacji Energetyki zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy Prawo energetyczne.

Na razie URE podał średnią wyliczoną na tej postawie średnią cenę za pierwszy kwartał 2020 roku, która wynosi 250,9 zł/MWh.

– Jako pozytywne wyjście naprzeciw potrzebom przedsiębiorców chcących produkowć energię elektryczną na własne potrzeby, zwłaszcza tym faktycznie potrzebującym instalacji OZE o mocy zainstalowanej ponad 30 kW, widzimy celowość zmodyfikowania zasad rozliczania się przez przedsiębiorcę w trybie art. 41 UOZE, w tym podniesienie granicy mocy zainstalowanej instalacji działających w tym trybie do poziomu poniżej 400 kW – proponuje Lewiatan.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.