Szkolenia nt. opłacalności inwestycji w fotowoltaikę

Szkolenia nt. opłacalności inwestycji w fotowoltaikę

Zapraszamy na dwa szkolenia online na temat opłacalności inwestycji w fotowoltaikę.

1. Opłacalność farm fotowoltaicznych, ceny w aukcji 2020, terminy: 24 września i 8 października 2020 r.

2. Fotowoltaika dla Firm – opłacalność, terminy: 1 października i 14 października 2020 r. 

REKLAMA

  • Czy ceny energii w 2020 r. i latach następnych będą rosły, jeżeli tak to w jakim tempie, a może  będą spadać?
  • Co dzieje się z hurtowymi cenami energii na Towarowej Giełdzie Energii dlaczego były niższe w okresie  I-VII 2020 r. niż I-VII 2019 r.?
  • Czy zniesienie obliga giełdowego dla handlu energię wpłynie na ceny energii lub ograniczy jej import?
  • Jak prognozować ceny energii dla określenia kosztów zużycia tego nośnika w firmach?

Odpowiedź na te pytania jest bardzo istotna z punktu widzenia zarówno inwestorów jak i użytkowników końcowy w szczególności odbiorców przemysłowych. Mówiąc o cenach energii, musimy mieć na uwadze, że ceny energii zarówno w Polsce jak i w Europie kształtują się w dwóch obszarach:

  • hurtowych cen energii – istotne dla wytwórców energii elektrycznej, którzy energię produkują i sprzedają do spółek obrotu lub sprzedają w formule CPPA (Corporate Power Purchase Agreement),
  • całkowitych cen energii (hurtowe ceny energii + cena przesyłu) – istotne dla odbiorców końcowych, w szczególności odbiorców przemysłowych.   

Szykując inwestycje w energetyce, należy cenę naszego produktu tj. energii elektrycznej planować w okresie co najmniej 15-20 lat, co jest bardzo trudne, ale niezbędne, abyśmy właściwie określili opłacalność naszej inwestycji.

Analizując możliwe warianty zmian ceny energii, oddzielenie musimy analizować ceny hurtowe i ceny przesyłu, gdyż nie można zakładać tych samych scenariuszy zmian do tych dwóch różnych obszarów rynku energii. Dane Komisji Europejskiej świadczą że ceny hurtowe energii w Polsce są jedne z najwyższych w Europie. Tak więc biorąc pod uwagę porównania rynku europejskiego, należy zadać pytanie czy i jak szybko ceny hurtowe mogą jeszcze w Polsce rosnąć.

Dla inwestorów chcących inwestować w fotowoltaikę ma to zasadnicze znaczenie w kontekście wyboru sposobu sprzedaży energii czy to w systemie aukcyjnym czy w formule PPA. Nie możemy zapominać, że w systemie aukcyjnym „wygrana cena aukcyjna” będzie waloryzowana corocznie wskaźnikiem inflacji i z poziomu np. 327 PLN za 1 MWh po 15 latach cena ta będzie na poziomie 400 zł/2026 r. – 490 zł/2034 r. za 1 MWh.

Jak ścieżka cen energii wpływa na opłacalność farm fotowoltaicznych czy instalacji produkujących energie na potrzeby własne ?

W przypadku odbiorców przemysłowych istotnym czynnikiem wpływającym na opłacalność instalacji PV produkujących energię na potrzeby własne są koszty zmienne przesyłu, które obecnie kształtują się na poziomie od 45 do 70 PLN za 1 MWh dla grupy taryfowej B (są to koszty zmienne przesyłu zależne od ilości zużytej energii). Zastanawiając się nad ścieżką ceny zmiennej przesyłu, należy wziąć pod uwagę, to że obecnie nie występuje opłata OZE, która pojawi się w przypadku realizacji projektów objętych systemem aukcyjnym w przyszłości – będą to głównie morskie i lądowe farmy wiatrowe generujące największy wolumen opłaty OZE.

Od 2021 r. pojawi się również nowa pozycja tj. opłata mocowa. Jej szacowany poziom wynosi  45 zł za 1 MWh. Czy to możliwe, aby opłata mocowa dla 1 godziny szczytu wyniosła 1000 zł za 1 MWh lub 300 zł za 1 MWh dla 5 godzin szczytu? Jaki wariant będzie obowiązywał?

Z pewnością wzrost cen zmiennych przesyłu w najbliższym czasie prowadzić będzie do zwiększenia rentowności projektów OZE produkujących energię elektryczną na własne potrzeby odbiorców przemysłowych.

W trakcie szkolenia odpowiemy;

  • czy i jak inwestować w biznes fotowoltaiczny, jak liczyć jego opłacalność,
  • jak opłacalne są farmy fotowoltaiczne realizowane w systemie aukcyjnym,
  • jak opłacalne są dachowe instalacje fotowoltaiczne produkujące energię na potrzeby własne firm.

Program szkolenia: Opłacalność farm fotowoltaicznych, ceny w aukcji 2020 – 24.09 i 8.10.2020 r.

1. Ceny energii w systemach aukcyjnych i na wolnym rynku

2. Nakłady CAPEX i koszty operacyjne OPEX w naziemnych farmach PV o mocy 1 MWp

3. Określenie ceny energii w aukcji dla projektów o mocy do 1 MWp – warsztaty – obliczenia na bazie modelu finansowego – symulacje wariantów

4. Opłacalność projektów PV dla sprzedaży energii w formule PPA

5. Źródła finansowania farm fotowoltaicznych

6. Podsumowanie i dyskusja

Szczegóły szkolenia: http://doradcapv.pl/fotowoltaika/szkolenie-oplacalnosc-farm-fotowoltaicznych-aukcje/

Program szkolenia: Fotowoltaika dla Firm – opłacalność – 1.10  i 14.10.2020 r.

1. Prawne aspekty budowy przemysłowych instalacji fotowoltaicznych 

2. Techniczne rozwiązania projektowe dla dachowych przemysłowych instalacji PV

3. Nakłady CAPEX – całkowite koszty inwestycji oraz koszty eksploatacyjne OPEX

REKLAMA

4. Koszty eksploatacyjne – Opex

5. Koszty energii czynnej dla grup taryfowych B i C – prognozowanie

6. Koszty stałe i zmienne przesyłu energii elektrycznej dla grup taryfowych B i C – prognozowanie

7. Podstawowe metody oceny opłacalności projektów fotowoltaicznych

8. Określenie opłacalności instalacji PV – produkcja energii na potrzeby własne o mocy 1 MWp – warsztaty obliczenia na bazie modelu finansowego – symulacje wariantów

9. Podsumowanie i dyskusja

Szczegóły szkolenia: http://doradcapv.pl/fotowoltaika/szkolenie-fotowoltaika-dla-firm-oplacalnosc/

Realizowane szkolenia z niniejszej tematyki charakteryzują się wysoką satysfakcją  uczestników na poziomie 8,45 w skali od 1 do 10.

Prognozowana przez uczestników naszych szkoleń średnia cena energii na aukcji w 2019 roku dla instalacji do 1 MW mocy wyniosła 325,8 PLN – najwyższa cena, która wygrała aukcję, wyniosła 327 PLN za 1 MWh.

Prowadzący

Tomasz Falkowicz – Blisko związany z takimi branżami jak budownictwo,  energetyka (OZE), handel hurtowy i detaliczny, przemysł obuwniczy, medyczny czy szkolnictwo wyższe. W działalności trenera wykorzystuje również doświadczenie zdobyte w przemyśle działając jako dyrektor i  członek zarządu ds. finansowych przy budowaniu europejskiej pozycji m.in. OKNOPLAST-Kraków Sp. z o.o. czy EXCELLENT SA. W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

Od ponad 10 lat związany z tematyką farm fotowoltaicznych jak i przemysłowych instalacji dachowych. Przeprowadził ponad 20 studium wykonalności i analiz opłacalności farm fotowoltaicznych.


Opcje promocyjne !!!

1) Uczestnicy wpłacający 100 % kwoty inwestycji na 5 dni przed szkoleniem otrzymają 5% rabatu.

2) Dla 2 osób zgłoszonych przez jedną firmę – 5% rabatu – możliwość sumowania rabatu do 8%.

 

Zgłoszenia i zapytania należy kierować:

mail: biuro@finansetf.pl

http://doradcapv.pl/

tel. (48) 601-518-079

Nr konta do wpłat: 71 8600 0002 0010 0104 8742 0001

 

 artykuł sponsorowany