Fotowoltaika zdominowała dotacje na energię odnawialną na terenach wiejskich

Fotowoltaika zdominowała dotacje na energię odnawialną na terenach wiejskich
Eprosument

W efekcie pierwszej edycji programu Agroenergia na razie podpisywane są wyłącznie umowy o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych. Nowy nabór wniosków o dotacje z Agroenergii rusza już w najbliższych tygodniach. Znamy nowe warunki dofinansowania. 

Pilotażowy nabór wniosków o dotacje i preferencyjne pożyczki na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich w  programie Agroenergia był prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 8 lipca do 20 grudnia 2019 r.

Budżet pierwszej edycji wyniósł 200 mln zł, z czego 80 mln zł mogło zostać rozdysponowane w formie dotacji, a 120 mln zł w formie pożyczek.

REKLAMA

Z programu Agroenergia w pilotażowej edycji mogli skorzystać wyłącznie indywidualni rolnicy rozumiani jako osoby fizyczne będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha.

Zgodnie z zasadami przyjętymi w pierwszym naborze, dofinansowanie w formie dotacji mogło wynieść do 40 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 800 tys. zł na jeden projekt, natomiast pożyczka – w wysokości od 100 tys. zł do 2 mln zł – mogła pokryć do 100 proc. kosztów inwestycji. Nie było przy tym możliwości umorzenia części pożyczki.

Wysokość pożyczki przyznawanej na maksymalnie 15 lat została ustalona na poziomie WIBOR 3M + 50 pb, ale nie mniej niż 2 proc. w skali roku.

W regulaminie pierwszej edycji Agroenergii określono maksymalny koszt inwestycyjny brutto dla poszczególnych źródeł. Na przykład w przypadku elektrowni wiatrowych o zainstalowanej mocy nie wyższej niż 3 MW była mowa o maksymalnym koszcie jednostkowym brutto na poziomie 6 mln zł/MW, natomiast w przypadku fotowoltaiki wskazano na zakres od 50 kWp do 1 MWp oraz maksymalny koszt jednostkowy brutto do 2,5 mln zł.

W przypadku fotowoltaiki pewne zamieszanie wywołała niejasna sytuacja jeśli chodzi o możliwość pozyskania dotacji na mikroinstalacje fotowoltaiczne, a więc instalacje PV o mocy maksymalnej 50 kW – z uwagi na wskazanie w regulaminie maksymalnych kosztów dla przedziału mocy 50 kWp – 1 MWp. Później NFOŚiGW wyjaśnił, że zapisy programu nie wykluczają dofinansowania źródeł o innych mocach – np. mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kWp czy większych systemów PV o mocy powyżej 1 MWp.

Ostatecznie w pierwszej edycji Agroenergii wniosków dotyczących dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych w formie dotacji Fundusz przyjął 449, a w formie pożyczki 89.

W przypadku większych instalacji fotowoltaicznych o mocy 50-500 kWp wniosków o dotację zgłoszono 36, a o pożyczkę 24. Wniosków o dotację i pożyczkę na większe źródła PV o mocy 500-998 kWp było odpowiednio 6 i 1, pojawiło się też 8 wniosków o dofinansowanie większych elektrowni fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 998 kWp – w tym pięć dotyczyło dotacji.

Poza tym wnioskodawcy w pierwszym naborze w Agroenergii zgłosili chęć pozyskania 19 dotacji i 7 pożyczek na pompy ciepła, 3 dotacji i 2 pożyczek na wysokosprawną kogenerację, 3 dotacji na biogazownie oraz 1 dotacji na małą elektrownię wodną. Do tego zgłoszono 13 wniosków o dofinansowanie inwestycji związanych z termomodernizacją i wymianą oświetlenia – w tym wnioskowano o 8 dotacji i 5 pożyczek.

Z informacji uzyskanych teraz przez portal Gramwzielone.pl w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynika, że na dzień 25 września podpisano w sumie 53 umowy o dofinansowanie w łącznej wysokości 2,67 mln zł. Przy tym łączny koszt kwalifikowany projektów objętych dofinansowaniem wynosi 6,69 mln zł, a ich całkowity koszt sięga 7,83 mln zł.

Wszystkie zawarte dotąd 53 umowy o dofinansowanie dotyczą mikroinstalacji fotowoltaicznych, których łączna moc powinna wynieść 1,819 MWp.

Dodatkowo w przypadku 46 wniosków podjęto już decyzje o dofinansowaniu i obecnie trwają prace nad przygotowaniem umów.

Wkrótce drugi nabór wniosków w Agroenergii

Portal Gramwzielone.pl zapytał też NFOŚiGW o plany jeśli chodzi o nową edycję programu Agroenergia. Z uzyskanej informacji wynika, że nabór wniosków rozpocznie się 15 października.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe oraz pompy ciepła służące zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych wnioskodawcy, o mocy mieszczącej się w przedziale 10-50 kW.

W ramach realizowanej instalacji fotowoltaicznej bądź elektrowni wiatrowej dofinansowaniu może podlegać towarzyszący magazyn energii elektrycznej. Nie będzie można natomiast otrzymać dofinansowania polegającego na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji.

REKLAMA

Reklama

Gdzie szukać paneli fotowoltaicznych?

Poniżej przedstawiamy ranking serwisu Oferteo.pl dotyczący 18 343
firm instalujących panele fotowoltaiczne, najlepszych w 2020 roku w
poszczególnych miastach:

Znamy też warunki dofinansowania. Będzie ono przyznawane w formie dotacji w wysokości do 20 proc. kosztów kwalifikowanych – wypłacanej jako refundacja części poniesionych kosztów.

Jednocześnie w przypadku instalacji o mocy 10-30 kW maksymalna wysokość dotacji może wynieść 15 tys. zł, a w przypadku instalacji o mocy 30-50 kW dotacja może wynieść nawet 25 tys. zł.

Jak informuje Donata Bieniecka z NFOŚiGW, wysokość dotacji będzie uzależniona od mocy instalacji, a dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, czyli fotowoltaiki sprzężonej w jeden układ z pompą ciepła lub elektrowni wiatrowej z pompą ciepła, Fundusz planuje dodatkowe wsparcie.

Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej dofinansowanie ma być wyliczane na podstawie mocy zainstalowanej obydwu urządzeń, zgodnie z powyższymi warunkami, a ponadto przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł.

Przewidziano również dofinansowanie w formie dotacji do 20 proc. kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym w przypadku tej technologii koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50 proc. kosztów źródła wytwarzania energii.

Rozszerzony został również katalog beneficjentów. W poprzedniej wersji programu o dofinansowanie mogli ubiegać się wyłącznie rolnicy indywidualni.

Teraz beneficjentem może być osoba fizyczna, która jest właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych od 1 ha do 300 ha i która co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadziła osobiście gospodarstwo.

Druga kategoria beneficjentów w najbliższej edycji programu Agroenergia to osoby prawne, które są właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych od 1 ha do 300 ha i które co najmniej rok przed złożeniem wniosku o przyznanie dotacji prowadziły działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.