Berg Holding z umową na realizację 25 farm fotowoltaicznych

Berg Holding z umową na realizację 25 farm fotowoltaicznych
Jinko Solar

Wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Berg Holding spółka Columbus & Farmy Sp. z o.o. zawarła z firmą Viseco Sp. z o.o. umowę na realizację projektów farm fotowoltaicznych i łącznej mocy 25 MW.

W umowie ustalono zasady współpracy w zakresie realizacji przez Viseco na rzecz Columbus & Farmy Sp. z o.o. (C&F) usług obejmujących przygotowanie i realizację co najmniej 25 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 25 MW w miejscach wskazanych przez C&F.

Viseco będzie zobowiązany do opracowania dokumentacji związanej z przygotowaniem projektów farm fotowoltaicznych pod względem technicznym i formalnoprawnym, a każdy projekt będzie budowany przez zawiązaną w tym celu przez C&F spółkę celową.

REKLAMA

W ostatnim czasie spółka Columbus & Farmy Sp. z o.o. zawarła umowę o zachowaniu poufności i wyłączności z podmiotem działającym w branży fotowoltaiki. Na jej podstawie obie strony postanowiły, że będą prowadzić lub prowadzą negocjacje i rozmowy w zakresie dotyczącym podmiotu realizującego 7 projektów farm fotowoltaicznych, które mogą doprowadzić do zawarcia umowy głównej. Podpisana umowa zawiera także postanowienia o wyłączności negocjacji przez okres nie krótszy niż 2 tygodnie liczony od dnia zawarcia umowy. Strony ustaliły również kary umowne w wysokości 100 tys. zł za każde naruszenie.

Główne założenia strategii rozwoju należącej do Berg Holding spółki Farmy Fotowoltaiki S.A. obejmują rozpoczęcie współpracy z partnerem branżowym Columbus Energy S.A. w zakresie rozwijania projektów farm fotowoltaicznych.

Farmy Fotowoltaiki S.A. planują dokonywać zakupu lub dzierżawy działek pod budowę farm fotowoltaicznych o mocy co najmniej 1 MWe lub gruntów na własny użytek. W przyszłym roku spółka zamierza realizować projekty od 1 do 10 MWe, natomiast w 2022 r. projekty do 40 MWe.

REKLAMA

Spółka chce także inwestować w podmioty działające na rynku fotowoltaicznym poprzez zakup udziałów na poziomie od 5 do 45 proc. w wybranych podmiotach.

Farmy Fotowoltaiki mają ponadto dążyć do rozwoju sieci wykonawczej i dystrybucji poprzez zawiązywanie współpracy z kolejnymi partnerami i firmami projektowo-montażowymi oraz do rozwoju zaplecza techniczno-handlowego i badawczego poprzez budowę własnego zespołu firm podwykonawczych w systemie relacji B2B.

Spółka informuje ponadto, że chce pozyskać kapitał zewnętrzny w kwocie do 10 mln zł do końca 2022 r., który zostanie przeznaczony na sfinansowanie bieżącej działalności. 

Berg Holding S.A., do którego należy spółka Farmy Fotowoltaiki S.A., zakończył 2019 rok zyskiem netto w wysokości ponad 2,1 mln zł przy przychodach netto ze sprzedaży przekraczających 22,8 mln zł. Wartość aktywów spółki na koniec 2019 r. ukształtowała się na poziomie blisko 89,8 mln zł. Spółka planuje przeniesienie notowań na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

redakcja@gramwzielone.pl 


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.