PGE Dystrybucja Oddział Zamość notuje wzrost liczby przyłączonych mikroinstalacji

PGE Dystrybucja Oddział Zamość notuje wzrost liczby przyłączonych mikroinstalacji
Sendom

PGE Dystrybucja podała, że w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku w Oddziale Zamość przyłączonych zostało ponad 5,8 tys. mikroinstalacji, co jest większą liczbą od wolumenu przyłączeń zrealizowanych przez ten oddział w całym ubiegłym roku.

Od stycznia do końca września bieżącego roku do sieci zamojskiego oddziału PGE Dystrybucja przyłączone zostały 5862 mikroinstalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 33,8 MW, podczas, gdy w całym 2019 roku było ich 3582. Łącznie w Oddziale Zamość przyłączono dotychczas 11 841 mikroinstalacji o łącznej mocy 67,8 MW.

Ponadto w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2020 roku do sieci średniego napięcia Oddziału Zamość przyłączono dziewięć instalacji fotowoltaicznych o mocy ok. 4,5 MW. Obecnie pracuje tam już 60 elektrowni fotowoltaicznych o mocy 46 MW oraz 11 elektrowni wiatrowych o mocy 101 MW, w tym dwie przyłączone do sieci 110 kV. Pozostałe źródła odnawialne to biogazownie, elektrownie na biomasę i wodne. Łącznie to 24 obiekty o łącznej mocy 7,7 MW.

REKLAMA

– Obserwujemy bardzo duże zainteresowanie inwestorów budową kolejnych odnawialnych źródeł energii. Składane są  wnioski o warunki przyłączenia oraz dokonywane kolejne zgłoszenia mikroinstalacji. Zawarliśmy  blisko 120 umów o przyłączenie kolejnych źródeł OZE o łącznej mocy 260 MW – komentuje Andrzej Olborski, dyrektor generalny Oddziału Zamość PGE Dystrybucja.

PGE Dystrybucja informuje, że w najbliższych dwóch, trzech latach, oprócz przyłączeń do linii niskiego i średniego napięcia, prowadzone będą przez Oddział Zamość inwestycje związane z przyłączeniem do sieci energetycznej o napięciu 110 kV trzech farm wiatrowych o mocy 78 MW oraz czterech elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 100 MW.

Czekamy na dane o przyłączeniach mikroinstalacji i większych instalacji OZE w trzecim kwartale 2020 r. dla całego obszaru PGE Dystrybucja. Po ich otrzymaniu przekażemy je na Gramwzielone.pl.

W sieci PGE Dystrybucja w pierwszej połowie 2020 roku pojawiły się mikroinstalacje o większej mocy niż w całym ubiegłym roku.

REKLAMA

W całym 2019 roku największy krajowy operator systemu dystrybucyjnego przyłączył w sumie niemal 50 tys. mikroinstalacji o mocy 254,4 MW, a łącznie na koniec ubiegłego roku w sieci PGE Dystrybucja pracowało 57 tys. mikroinstalacji o mocy około 330 MW.

Tymczasem w I połowie 2020 roku w sieci tego operatora systemu dystrybucyjnego pojawiło się blisko 41 tysięcy mikroinstalacji o łącznej mocy prawie 273 MW.

Wyłącznie w drugim kwartale przyłączono około 23,35 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy ok. 138 MW, a na koniec czerwca w sieci PGE Dystrybucja działało już w sumie około 98 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy ok. 603 MW.

W pierwszych sześciu miesiącach 2020 roku w sieci PGE Dystrybucja pojawiło się także 131 źródeł OZE o jednostkowej mocy ponad 50 kW, a więc źródeł, które nie zaliczają się do mikroinstalacji.

W tym zrealizowano przyłączenia 119 elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 92 MW, pięciu elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 12,6 MW sześciu biogazowni o łącznej mocy 4,7 MW oraz jednej elektrowni wodnej o mocy 80 kW.

W całym 2019 r. do sieci tego operatora przyłączono niemal 117 MW mocy w większych instalacjach OZE, z czego 63 MW to elektrownie wiatrowe, 42 MW to fotowoltaika, a blisko 12 MW to biogaz.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.