Nowa runda dotacji na fotowoltaikę dla firm z woj. śląskiego

Nowa runda dotacji na fotowoltaikę dla firm z woj. śląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Rozpoczął się drugi nabór wniosków o dofinansowanie na mikroinstalacje fotowotlaiczne, z którego mogą skorzystać przedsiębiorstwa z województwa śląskiego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne, po które mogą sięgnąć mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa śląskiego.

Dofinansowanie w programie „50 kW na start” będzie przyznawane w formie dotacji w wysokości maksymalnie do 10 proc. kosztów kwalifikowanych oraz preferencyjnych pożyczek, oprocentowanych 0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż 3 proc. w stosunku rocznym, które mogą pokryć do 90 proc. kosztów inwestycji.

REKLAMA

Okres spłaty pożyczki z uwzględnieniem karencji nie może być krótszy niż 4 lata i dłuższy niż 10 lat, licząc od daty zakończenia zadania wynikającej z umowy o dofinansowanie. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek wnioskodawcy, Fundusz może okres ten wydłużyć do 15 lat.

Nie można otrzymać tylko samej dotacji, warunkiem jej pozyskania jest jednoczesne skorzystanie z finansowania zwrotnego.

W przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki, w okresie do 2 lat od daty zakończenia zadania, inwestor zobowiązany zostanie do zwrotu otrzymanej dotacji.

Moduły fotowoltaiczne wykorzystane w dofinansowanym projekcie powinny posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą: PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) – Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu” albo z normami równoważnymi, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą.

Podatek VAT może zostać uznany jako koszt kwalifikowany w sytuacji, gdy beneficjent nie ma możliwości jego odliczenia lub odzyskania na mocy odrębnych przepisów.

REKLAMA

Dofinansowanie otrzymają zadania, które uzyskają min. 50 proc. punktów zgodnie z kryteriami selekcji wymienionymi w regulaminie – to m.in. stopień zaawansowania projektu, wielkość instalacji (więcej punktów otrzyma projekt powyżej 25 kW) czy konstrukcja finansowa.

W przypadku równej liczby punktów o kolejności wyboru projektów przesądzi niższy koszt w przeliczeniu na instalowaną jednostkę mocy (zł/kW).

Budżet programu „50 kW na start” wynosi 1 mln zł przewidziany na dotacje oraz 9 mln zł zarezerwowanych na pożyczki.

Pierwszy nabór wniosków został przeprowadzony w ubiegłym miesiącu. Drugi jest prowadzony od początku tego miesiąca i potrwa do końca listopada, a trzeci rozpocznie się z początkiem grudnia i potrwa do końca 2020 roku.

WFOŚiGW w Katowicach zaznacza, że kolejne rundy odbędą się tylko, gdy w programie będą jeszcze pieniądze.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach. Fundusz rekomenduje wysyłanie wniosków o dofinansowanie pocztą lub przesyłką kurierską.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.