Columbus chce pozyskać do 200 mln zł na farmy PV

Columbus chce pozyskać do 200 mln zł na farmy PV
Columbus Energy

Columbus Energy S.A. w ostatnim dniu 2020 roku przyjął program emisji obligacji o wartości do 200 mln zł. Miesiąc wcześniej notowana na giełdzie NewConnect spółka informowała o wyemitowaniu obligacji na 75 mln zł.

We wrześniu br. spółka New Energy Investments podpisała z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. umowę na przeprowadzenie czynności związanych z pozyskaniem nowego finansowania w formie emisji tzw. zielonych obligacji na łączną kwotę 500 mln zł.

Tego rodzaju obligacje są dłużnym instrumentem finansowym, odróżniającym się od zwykłych obligacji celem finansowania. Środki pozyskane z ich emisji mogą być przeznaczane na cele środowiskowe, tzn. minimalizację negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko naturalne. Na świecie z tego rodzaju finansowania coraz częściej korzysta zarówno sektor prywatny, jak i publiczny, w tym rządy, samorządy czy spółki komunalne.

REKLAMA

Przed miesiącem Columbus informował, że w pierwszej transzy emisji BOŚ objął obligacje serii A o wartości 75 mln zł.

– Pierwsza transza emisji zielonych obligacji jest zwieńczeniem wspólnych, wielomiesięcznych prac nad programem. Planujemy kolejne emisje już w najbliższych tygodniach. W ubiegłym tygodniu dokonaliśmy dużych akwizycji projektów farmowych o łącznej mocy 203 MW za ok. 40 mln euro. Nadal aktywnie poszukujemy nowych projektów na każdym etapie – od wczesnej fazy deweloperskiej, aż po uruchomione i działające już farmy – komentował na początku grudnia Janusz Sterna, wiceprezes zarządu Columbus Energy S.A.

Columbus podkreślał, że emisja obligacji należącej do niego spółki New Energy Investments Sp. z o.o. została przeprowadzona zgodnie z międzynarodowymi standardami i wytycznymi, opracowanymi przez International Capital Market Associacion (ICMA), a także w ramach obszarów finansowania określonych w dokumencie Green Bond Principles (GBP).

Ekologiczny charakter inwestycji potwierdził niezależny międzynarodowy audytor Cicero Shades of Green AS z siedzibą w Oslo w ścisłej współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii (KAPE), instytucją zależną Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Columbus informował, że środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone na budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 30 MW.

Teraz spółka kierowana przez Dawida Zielińskiego podaje, że w dniu 31 grudnia 2020 r. przyjęła program emisji obligacji o wartości do 200 mln zł i że zawarła z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. umowę o realizacji czynności związanych z pozyskaniem nowego finansowania.

REKLAMA

Obligacje będą emitowane w jednej lub kilku seriach, w tym wartość nominalna pierwszej serii będzie nie mniejsza niż 30 mln zł.

Obligacje zostaną zaoferowane inwestorom kwalifikowanym i wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst. 

Termin wykupu obligacji nie będzie dłuższy niż 4 lata. Odsetki będą wypłacane w okresach półrocznych lub kwartalnych.

Columbus informował ostatnio, że wartość wybudowanych przez niego farm fotowoltaicznych wynosi około 45 mln zł, a cały portfel posiadanych projektów jest wyceniany na 3 mld zł, na co mają złożyć się farmy PV o mocy 1000 MW.

Kilka tygodni temu spółka kierowana przez Dawida Zielińskiego sfinalizowała zakup 100 proc. udziałów w spółkach celowych posiadających prawa do 87 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 184 MW –  w tym 3 projektów o łącznej mocy do 130 MW, a pozostałych o mocach do 1 MW. Transakcja opiewała na kwotę 37,83 mln euro.

W aukcji wiatrowo-fotowoltaicznej dla projektów o mocy powyżej 1 MW, która odbyła się w listopadzie 2020 r., spółki Columbus Energy zabezpieczyły gwarancje sprzedaży energii w systemie aukcyjnym dla czterech farm PV o łącznej mocy 9,98 MW. Z kolei w aukcji dla projektów o mocy do 1 MW, która odbyła się w grudniu, spółki Columbusa skutecznie złożyły oferty sprzedaży energii z instalacji o łącznej mocy 19,2 MW.

W ciągu trzech kwartałów 2020 r. spółka notowana na giełdzie New Connect osiągnęła 468 mln zł skonsolidowanych przychodów z działalności operacyjnej, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w całym 2019 r. Skonsolidowana wartość EBITDA za 9 miesięcy br. wyniosła 69,3 mln zł wobec 22,2 mln zł w całym 2019 r.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.