Columbus przejmuje projekty fotowoltaiczne

Columbus przejmuje projekty fotowoltaiczne
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Spółka zależna Columbus Energy – Columbus JV-5 sp. z o.o.kupiła 100 procent udziałów w spółkach celowych realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 4,64 MW.

Spółki przejęte przez Columbus JV-5 sp. z o.o. posiadają warunki przyłączeniowe, prawomocne pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznych oraz wszelkie zgody i decyzje administracyjne niezbędne dla realizacji projektów.

Cena nabycia udziałów we wszystkich spółkach wynosi łącznie 3,512 mln zł zapłacona poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności wynikających z zawartej pomiędzy Columbus Energy Finanse sp. z o.o. na podstawie umowy pożyczki na łączną kwotę 6,12 mln zł zawartej na początku grudnia 2020 r.

REKLAMA

W najnowszym komunikacie na temat tej transakcji Columbus nie informuje, czy te projekty posiadają gwarancje sprzedaży energii w systemie aukcyjnym.

Wiadomo jednak, że w tej umowie sprzedający zobowiązał się do zgłoszenia tych projektów do aukcji zaplanowanej na 8 grudnia, a po jej rozstrzygnięciu miał poinformować, które z projektów uzyskały prawo do rozliczeń w systemie aukcyjnym i po jakiej cenie. Columbus miał wówczas otrzymać czas do 1,5 miesiąca na dokonanie wyboru zaoferowanych projektów.

Cena sprzedaży udziałów w spółkach celowych rozwijających te projekty została zapisana w umowie jako iloczyn kwoty 135 tys. euro netto oraz liczby uzyskanych przez te spółki 1 MW mocy zainstalowanej, pomniejszony o dług netto spółki, a także powiększony o uiszczoną i niezwróconą kaucję z tytułu aukcji oraz o zaliczkę wniesioną do operatora sieci na pokrycie kosztów przyłączenia.

Ponadto wynagrodzenie sprzedającego z tytułu umowy na wykonawstwo farm PV w formule EPC miało stanowić iloczyn kwoty 2,8 mln zł netto oraz liczby uzyskanych przez SPV 1 MW mocy zainstalowanej dla danego projektu, pomniejszony o iloczyn 135 tys. euro oraz liczby uzyskanych megawatów.

Columbus Energy wystartował w aukcjach wiatrowo-fotowoltaicznych prowadzonych w listopadzie i grudniu 2020 r. z własnymi projektami.

REKLAMA


W efekcie aukcji przeprowadzonej przez Urząd Regulacji Energetyki w dniu 26 listopada, która dotyczyła projektów wiatrowych i fotowoltaicznych o jednostkowej mocy ponad 1 MW, Columbus zabezpieczył prawa do rozliczenia ujemnego salda dla 4 projektów łącznej mocy 9,988 MW.

Z kolei w wyniku aukcji wiatrowo-fotowoltaicznej dla projektów o mocy do 1 MW, przeprowadzonej przez URE w dniu 8 grudnia, spółki zależne Columbusa zrealizują 21 farm PV o łącznej mocy 19,192 MW. 

Projekty farm fotowoltaicznych, które Columbus ma realizować w ramach wygranych aukcji, zostaną sfinansowane z emisji zielonych obligacji. Kolejna transza emisji, do kwoty 250 mln zł, na finansowanie tych oraz innych projektów, jest planowana jeszcze w pierwszym kwartale 2021 r. 

W listopadzie Columbus Energy informował o przeprowadzeniu emisji pierwszej transzy tzw. zielonych obligacji o wartości 75 mln zł, które objął BOŚ Bank. Docelowo Columbus chce wyemitować obligacje o wartości 500 mln zł.

W ten sposób spółka kierowana przez Dawida Zielińskiego ma zwiększyć możliwości zakupu i realizacji kolejnych projektów PV.

Również w listopadzie Columbus sfinalizował zakup 100 proc. udziałów w spółkach celowych posiadających prawa do 87 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 184 MW –  w tym 3 projektów o łącznej mocy do 130 MW, a pozostałych o mocach do 1 MW. Transakcja opiewała na kwotę 37,83 mln euro.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.