Columbus rozszerza portfel projektów PV o ponad 1,5 GW

Columbus rozszerza portfel projektów PV o ponad 1,5 GW
Columbus Energy

Columbus Energy S.A. kontynuuje ekspansję na rynku naziemnych farm fotowoltaicznych. Spółka zawarła porozumienie, którego przedmiotem jest określenie współpracy w zakresie budowy i eksploatacji farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 1525 MW, z tego z wydanymi warunkami przyłączenia ok. 48 MW. Z kolei przed tygodniem Columbus podpisał umowę opcji zakupu projektu farmy PV o mocy ok. 254 MW.

Partner, z którym Columbus będzie rozwijać inwestycje na 1525 MW, będzie odpowiedzialny za realizację czynności związanych z wyszukiwaniem lokalizacji pod realizację farm PV, zapewnienie obsługi dokumentacyjno-formalnej, nadzorowanie eksploatacji projektów oraz za współfinansowanie kosztów realizacji danego projektu do etapu pozwolenia na budowę w proporcji 51/49 proc. w stosunku do posiadanych udziałów w spółkach celowych.

Z kolei Columbus będzie odpowiadać za weryfikację projektów, wsparcie merytoryczne, wspólną budowę instalacji w ramach oraz zapewnienie finansowania w wysokości 49 proc. do momentu pozwolenia na budowę, a następnie w wysokości 100 proc. kosztów realizacji danego projektu.

REKLAMA

Wysokość wynagrodzenia, jakie partner otrzyma od Columbusa za świadczone usługi, po uzyskaniu dla projektu prawomocnego pozwolenia na budowę, ma zostać uzgodniona na warunkach rynkowych.

Przed tygodniem Columbus Energy zawarł umowę opcji zakupu projektu farmy fotowoltaicznej o potencjalnej mocy ok. 254 MW. Na podstawie umowy, na każde żądanie Columbus, złożone nie później niż do 31 grudnia 2025 r., sprzedający przekaże na rzecz spółki wszelkie prawa do projektu za cenę ustaloną w umowie, zawierającą się w przedziale od 55-85 tys. euro za każdy MW mocy przyłączeniowej.

Ponadto z tym samym podmiotem zawarto porozumienie dotyczące współpracy w zakresie budowy i eksploatacji farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 2600 MW, z tego z wydanymi lub opłaconymi warunkami przyłączenia około 180 MW.

Zgodnie z porozumieniem, sprzedający odpowiedzialny będzie za wyszukiwanie lokalizacji pod realizację projektów oraz zapewnienie obsługi dokumentacyjno-formalnej, z kolei Columbus będzie odpowiadać za weryfikację projektów, budowę i eksploatację, a także zapewnienie finansowania.

Również pod koniec ubiegłego miesiąca spółki Columbus Energy podpisały umowy dotyczące zakupu 13 projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 14 MW, z czego projekty o mocy 5 MW mają prawa do rozliczenia ujemnego salda w systemie aukcyjnym.


REKLAMA

Zgodnie z warunkami umów prawa do tych projektów zostaną przeniesione w terminie 3-6 miesięcy. Columbus nie podaje dokładnej kwoty transakcji, informując jedynie o przedziale 4-7 mln zł. Kwota może zostać zwiększona o sumę stanowiącą równowartość zaliczek uiszczonych przez sprzedającego na poczet opłaty przyłączeniowej oraz sumę stanowiącą równowartość kaucji wpłaconej na rzecz Urzędu Regulacji Energetyki

W efekcie aukcji przeprowadzonej przez Urząd Regulacji Energetyki w dniu 26 listopada, która dotyczyła projektów wiatrowych i fotowoltaicznych o jednostkowej mocy ponad 1 MW, Columbus zabezpieczył prawa do rozliczenia ujemnego salda dla 4 projektów łącznej mocy 9,988 MW. Z kolei w wyniku aukcji wiatrowo-fotowoltaicznej dla projektów o mocy do 1 MW, przeprowadzonej przez URE w dniu 8 grudnia, spółki zależne Columbusa zrealizują 21 farm PV o łącznej mocy 19,192 MW. 

Projekty farm fotowoltaicznych, które Columbus ma realizować w ramach wygranych aukcji, zostaną sfinansowane z emisji zielonych obligacji. Kolejna transza emisji, do kwoty 250 mln zł, na finansowanie tych oraz innych projektów, jest planowana jeszcze w pierwszym kwartale 2021 r. 

W listopadzie 2020 r. Columbus Energy poinformował o przeprowadzeniu emisji pierwszej transzy tzw. zielonych obligacji o wartości 75 mln zł, które objął BOŚ Bank. Docelowo Columbus chce wyemitować obligacje o wartości 500 mln zł.

W ten sposób spółka kierowana przez Dawida Zielińskiego ma zwiększyć możliwości zakupu i realizacji kolejnych projektów PV.

Również w listopadzie ub.r. Columbus sfinalizował zakup 100 proc. udziałów w spółkach celowych posiadających prawa do 87 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 184 MW –  w tym 3 projektów o łącznej mocy do 130 MW, a pozostałych o mocach do 1 MW. Transakcja opiewała na kwotę 37,83 mln euro.

Według wstępnych wyników finansowych za 2020 r. Columbus Energy, w ubiegłym roku spółka wypracowała przychody na poziomie 664 mln zł w porównaniu do wyniku na poziomie 210 mln zł z roku 2019. Całoroczna EBITDA firmy wyniosła 90,7 mln zł wobec wyniku 22,2 mln zł wypracowanego rok wcześniej.

Wyłącznie w czwartym kwartale przychody spółki wyniosły około 196 mln zł, a zysk EBITDA sięgnął ok. 21,4 mln zł.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.