Energia z ogromnej farmy fotowoltaicznej dla Polsatu

Energia z ogromnej farmy fotowoltaicznej dla Polsatu
Enel

W wielkopolskiej gminie Brudzew, na terenie po odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego prowadzonej przez ZE PAK, powstanie elektrownia fotowoltaiczna o mocy 70 MW. Drogę do jej realizacji otwiera zawarcie długoterminowej umowy na sprzedaż energii. 

Realizująca farmę fotowoltaiczną w gminie Brudzew spółka celowa z grupy ZE PAK – PAK PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. zawarła umowę kredytową z konsorcjum banków w składzie: PKO BP SA, Bank Pekao SA i mBank SA. Pierwszy z tych banków będzie pełnić rolę agenta kredytu i agenta zabezpieczeń.

Łączna wartość finansowania udostępnionego grupie ZE PAK to 175 mln zł, z czego kredyt inwestycyjny to 138 mln zł, a kredyt przeznaczony na finansowanie VAT to 37 mln zł.

REKLAMA

Kredyt służy finansowaniu budowy farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 70 MWp, zlokalizowanej na terenach gminy Brudzew, w powiecie tureckim, w województwie wielkopolskim. Powierzchnia netto terenu przeznaczona pod inwestycję ma wynieść 100,7 ha.

– Podpisanie umowy kredytowej na finansowanie projektu budowy Farmy Brudzew to potwierdzenie przez sektor bankowy zasadności kierunku zielonej transformacji obranego przez ZE PAK SA., jak również dowód konsekwentnej realizacji nowych kierunków strategii ogłoszonych przez spółkę – komentuje Piotr Woźny, prezes zarządu ZE PAK.

Równocześnie zawarta została długoterminowa umowa zakupu energii (PPA) pomiędzy PAK PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. a Polkomtel Sp. z o.o. – operatorem sieci Plus z Grupy Polsat.

Umowa będzie obowiązywać przez 15 lat z możliwością przedłużenia o kolejnych 5 lat. Kontrakt przewiduje zakup przez Polkomtel Sp. z o.o. całości wolumenu energii wyprodukowanej przez farmę fotowoltaiczną w okresie jego obowiązywania.

Polkomtel zapewnia, że dzięki umowie z ZE PAK energia wykorzystywana w przyszłości zarówno w tej spółce, jak i całej Grupie Polsat będzie całkowicie zielona. Dodatkowo Plus, jako certyfikowany sprzedawca, będzie mógł oferować swoim klientom – zarówno indywidualnym i biznesowym sprzedaż prądu wyprodukowanego ze źródeł odnawialnych.

– Umowa na zakup zielonej energii z ZE PAK doskonale wpisuje się w naszą politykę środowiskową i strategię mającą na celu maksymalne ograniczenie emisji CO2 i śladu węglowego. Jest to działanie nastawione na podniesienie poziomu satysfakcji zarówno naszych klientów, pracowników, jak i całego otoczenia. Dodatkowo realizujemy w ten sposób cele Stowarzyszenia Program Czysta Polska, założonego przez Zygmunta Solorza – komentuje Mirosław Błaszczyk, prezes zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu.


Szacowany wolumen produkcji energii elektrycznej przez farmę fotowoltaiczną Brudzew w pierwszym roku jej działalności wyniesie około 68 GWh. Łączna suma przychodów ze sprzedaży energii w okresie 15 lat ma sięgnąć około 300 mln zł.

REKLAMA

Wykonawcą farmy fotowoltaicznej Brudzew jest konsorcjum spółek Esoleo Sp. z o.o. oraz PAK Serwis Sp. z o.o., a jednym z głównych podwykonawców jest spółka PAK Górnictwo Sp. z o.o.

ZE PAK podaje, że w ramach dotychczasowych prac wykonano już ponad 70 proc. profili wspierających konstrukcje wsporcze farmy fotowoltaicznej, jak również ponad 25 proc. konstrukcji wsporczych. Zakończenie inwestycji planowane jest na czwarty kwartał tego roku.

Moc 70 MW, którą osiągnie elektrownia fotowoltaiczna w Brudzewie, sprawia, że po uruchomieniu produkcji energii powinna być to największa farma fotowoltaiczna w Polsce, która o kilka megawatów przebije farmę PV budowaną obecnie w lubuskiej gminie Witnica przez dewelopera BayWa. Również ta inwestycja zakłada sprzedaż energii na podstawie wieloletniej umowy PPA zawartej w tym przypadku z Górażdże Cement S.A.

ZE PAK podkreśla, że budowa farmy fotowoltaicznej jest ściśle związana z nową strategią spółki, która zakłada całkowitą rezygnację z produkcji energii z węgla brunatnego do 2030 roku, i że inwestycja w pełni wpisuje się w kontekst sprawiedliwej transformacji realizowanej na terenach pogórniczych w Polsce.

Obszar inwestycji stanowi zrekultywowany teren po odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego prowadzonej przez PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A., z której w lutym tego roku wydobyta została ostatnia tona węgla brunatnego.

Powiat turecki – na terenie którego budowana jest farma fotowoltaiczna Brudzew – stał się już zresztą miejscem wielkoskalowych inwestycji w odnawialne źródła energii realizowanych również przez inne firmy.

ZE PAK podkreśla, że kładzie szczególny nacisk na wdrożenie szeregu działań mających na celu minimalizację konsekwencji społeczno-ekonomicznych związanych z zaprzestaniem produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego na terenie Wielkopolski Wschodniej. W tym celu w porozumieniu z Agencją Rozwoju Regionalnego w Koninie spółka stworzyła Centrum Szkoleniowe OZE.

Ma ono umożliwić prowadzenie kompleksowych kursów i szkoleń dla potencjalnych instalatorów systemów fotowoltaicznych, które finalizowane są uzyskiwaniem certyfikatów wydawanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

ZE PAK pdkreśla, że przy budowie farmy Brudzew zatrudnienie znalazły osoby, które jeszcze niedawno pracowały przy wydobyciu węgla brunatnego, a którym już udało się przekwalifikować i zdobyć nowe kompetencje.

Grupa energetyczna kontrolowana przez Zygmunta Solorza zapewnia, że doświadczenie zdobyte przy projekcie farmy fotowoltaicznej Brudzew, jak również w ramach pozyskiwania finansowania bankowego na jej budowę, zostanie wykorzystane przy realizacji kolejnych wielkoskalowych projektów OZE na terenach pogórniczych.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.