Moc mikroinstalacji w Polsce wzrosła o ponad 2 GW

Moc mikroinstalacji w Polsce wzrosła o ponad 2 GW
Soltech Energy

Najnowsze dane Urzędu Regulacji Energetyki pokazują ponad trzykrotny wzrost wolumenu energii elektrycznej wprowadzonej do sieci z mikroinstalacji w 2020 roku w stosunku do generacji z mikroinstalacji za rok 2019. Na koniec ubiegłego roku w Polsce działało już niemal 460 tys. tego rodzaju źródeł wytwórczych. 

Według danych, które przekazało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, na koniec 2020 r. w Polsce energię produkowało już ponad 457 tys. prosumentów, z czego ok. 300 tys. przybyło wyłącznie w ubiegłym roku. Przy tym największy wzrost liczby mikroinstalacji miał miejsce w ostatnich miesiącach 2020 r. – odzwierciedlenie tego wzrostu w danych o produkcji energii będzie więc w pełni widoczne dopiero w 2021 r.

Skalę inwestycji w segmencie mikroinstalacji potwierdzają najnowsze dane Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z którymi na koniec 2020 r. w Polsce działało 459 tys. mikroinstalacji. Najwięcej było mikroinstalacji fotowoltaicznych. Pozostałych mikroinstalacji wykorzystujących inne źródła odnawialne było tylko 493.

REKLAMA

W ubiegłym roku największa część mikroinstalacji została przyłączona do sieci PGE Dystrybucja (około 154 tys.) i Tauron Dystrybucja (około 142 tys.). Do sieci tych operatorów przyłączono 2/3 wszystkich mikroinstalacji prosumenckich. Trzecie miejsce pod względem liczby przyłączonych prosumentów przypadło spółce Energa Operator, do której sieci przyłączonych zostało niemal 87 tys. mikroinstalacji.

URE informuje, że skumulowana moc mikroinstalacji w naszym kraju osiągnęła na koniec ubiegłego roku 3026 MW w stosunku do około 1000 MW na koniec 2019 roku oraz 353 MW na koniec roku 2018.


Inwestycje w segmencie mikroinstalacji przekładają się na wzrost produkcji energii, którą ich właściciele oddają do sieci.  

REKLAMA

Łączna ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznych przez wytwórców w mikroinstalacjach w ubiegłym roku wyniosła 1158 GWh wobec 372 GWh w roku 2019 oraz 168 GWh w roku 2018.

Na koniec 2020 roku prosumenci eksploatowali 452 tys. mikroinstalacji, wprowadzając do sieci dystrybucyjnych w ubiegłym roku nieco ponad 1,1 TWh energii elektrycznej. Tymczasem jeszcze na koniec 2019 roku w naszym kraju było według URE około 149 tysięcy prosumentów, a na koniec 2018 roku – ok. 51 tysięcy.

W 2020 roku nastąpił wzrost o 17 punktów procentowych udziału ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przez prosumentów w łącznej ilości energii oddanej do sieci przez wszystkich wytwórców w mikroinstalacjach. Udział ten w kolejnych latach rósł, od niemal 78 proc. w roku 2018 do ponad 95 proc. na koniec 2020 r.

Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, podkreśla, że wraz ze zmianami zachodzącymi na rynku energii rola prosumentów przestanie ograniczać się tylko do produkcji i konsumpcji energii. 

– Wydaje się, że rola tego rodzaju rozproszonych źródeł wytwórczych w naszym kraju może rosnąć, szczególnie w kontekście transformacji energetycznej i budowy nowej architektury rynku energii, na którym pojawiają się nowe podmioty, jak chociażby obywatelskie społeczności energetyczne, prosumenci, a z czasem – gdy rozwiną się usługi elastyczności – także fleksumenci – ocenia Rafał Gawin.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.