Dofinansowanie na farmy fotowoltaiczne

Dofinansowanie na farmy fotowoltaiczne
Solsum

W dniu 31 marca 2021 roku rozpoczyna się nabór wniosków w konkursie o unijne dofinansowanie na budowę farm fotowoltaicznych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca ogłosił nabór wniosków w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w poddziałaniu: Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

O dofinansowanie mogą wystąpić inwestorzy planujący projekty w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach wykorzystujących energię promieniowania słonecznego o mocy powyżej 2 MWp.

REKLAMA

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 31 marca 2021 r. do 28 maja 2021 r.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach tego konkursu wynosi 80 mln zł, w tym: 

 • dla projektów realizowanych na terenie województwa śląskiego 30 mln zł;
 • dla projektów realizowanych na terenie pozostałych województw 50  mln zł.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej i wynosi nie więcej niż 85 proc.

Premiowane są projekty już posiadające warunki przyłączenia i pozwolenia na budowę, które mogą otrzymać dodatkowo aż 6 punktów na etapie oceny merytorycznej.

Zapraszamy inwestorów do kontaktu z SOLSUM w celu przygotowania inwestycji zarówno od strony projektowej jak i finansowej, w celu przygotowania inwestycji pod kolejne nabory dotacji, a także pod system aukcyjny.

Nasze usługi w zakresie realizacji farm fotowoltaicznych:

REKLAMA

 • Audyt lokalizacyjny,
 • Projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze,
 • Uzyskanie decyzji środowiskowych,
 • Uzyskanie warunków przyłączeniowych,
 • Pozwolenia na budowę,
 • Koncesje i przygotowanie formalności do wzięcia udziału w systemie aukcyjnych,
 • Budowa elektrowni fotowoltaicznych,
 • Serwis i opieka nad inwestycją,
 • Pozyskanie dotacji i rozliczenie dotacji.

Jak wygląda proces inwestycji w farmy fotowoltaicznej? Zapraszamy do lektury artykułu na stronie firmy Solsum >>

W ofercie firmy Solsum są ponadto:

 • Kompleksowa realizacja instalacji fotowoltaicznych dla domu i biznesu,
 • Carporty fotowoltaiczne,
 • Systemy magazynowania energii,
 • Szkolenia dla instalatorów, projektantów oraz usługi doradcze z zakres farm PV.

solsum.pl

 

artykuł sponsorowany