Dotacja z Polskiej Geotermii Plus także na fotowoltaikę

Dotacja z Polskiej Geotermii Plus także na fotowoltaikę
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje kwotą 6,2 mln zł modernizację odwiertów geotermalnych w systemie układu geotermalnego w Pyrzycach. Projekt zakłada także budowę sporej instalacji fotowoltaicznej.

Dofinansowanie dla spółki Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o. zostanie przyznane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska z programu Polska Geotermia Plus

Inwestor otrzyma dotację w wysokości 2,5 mln zł oraz niskooprocentowaną pożyczkę na ok. 3,7 mln zł. NFOŚiGW podkreśla, że dofinansowanie niemal w całości pokryje całkowite koszty projektu.

REKLAMA

Dzięki wsparciu z programu Polska Geotermia Plus inwestor zwiększy możliwości pozyskiwania energii cieplnej o ponad 2 GWh rocznie. Zaplanowano przeprowadzenie udrożnienia otworów chłonnych, co ma umożliwić zatłaczanie do ok. 200 m3/h schłodzonej wody termalnej. W konsekwencji przyniesie to wzrost poziomu pozyskiwania ciepła w geotermii.

Dodatkowo dzięki środkom z Polskiej Geotermii Plus uruchomiona zostanie instalacja fotowoltaiczna o mocy ponad 1000 kW, z której energia elektryczna będzie wykorzystywana na pokrycie zapotrzebowania energetycznego Geotermii Pyrzyce.


REKLAMA

Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o. jest drugim najstarszym, po Geotermii Podhalańskiej, zakładem geotermalnym w Polsce. Produkuje i dystrybuuje ciepłą wodę użytkową przedsiębiorstwom oraz mieszkańcom miasta. Temperatura wód termalnych wynosi ok. 64 st. C, a głębokość podziemnych otworów to ponad 1600 m.

Jak podkreśla NFOŚiGW, źródło w Pyrzycach cechuje się dużą mineralizacją wody termalnej, w tym zasoleniem, co powoduje, że przy eksploatacji dochodzi do zjawiska tzw. kolmatacji, które wpływa na efektywność całego procesu. Może ono utrudniać zatłaczanie wykorzystanych już wód do odwiertów chłonnych, podczas gdy ich wydajność stanowi filar opłacalności inwestycji.

Celem programu Polska Geotermia Plus jest zwiększenie wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce. Przedsięwzięcia, które mają szansę na dofinansowanie podzielono na obligatoryjne i fakultatywne. Wśród tych pierwszych są: budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/ elektrociepłowni/ elektrowni geotermalnej, opartej na źródle geotermalnym, lub modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/ elektrociepłownię/ elektrownię geotermalną, opartej na źródle geotermalnym, lub wykonanie lub rekonstrukcja otworu geotermalnego z wyłączeniem pierwszego odwiertu badawczego.

Fakultatywnie inwestycje kwalifikujące się do wsparcia w ramach nowego programu NFOŚiGW to na przykład wykonanie pierwszego odwiertu badawczego, modernizacja sieci ciepłowniczych, poprawa efektywności energetycznej czy wykorzystanie innych technologii OZE. 

Budżet programu wynosi 600 mln zł. Przewidziano dwie formy dofinansowania dotacje – do 40 proc. kosztów kwalifikowanych (do 50 proc. w przypadku przedsięwzięć geotermalnych wykorzystujących technologię ORC) oraz pożyczki – do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. W przypadku pożyczek – od 1 do 300 mln zł – oprocentowanie wyniesie: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 proc. przy okresie finansowania nie dłuższym niż 20 lat.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.