Dewelopment projektów fotowoltaicznych – szkolenie online

Dewelopment projektów fotowoltaicznych – szkolenie online
Fotolia

Zapraszamy na warsztaty on-line „Dewelopment projektów fotowoltaicznych”, które odbędzie się już 8 kwietnia 2021 r. Spotkanie prowadzą Grzegorz Skarżyński oraz Przemysław Kałek.

Warsztaty poświęcone są przedstawieniu dwóch rodzajów instalacji fotowoltaicznych, przyłączonych bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej na podstawie uzyskanych warunków przyłączenia (instalacje off-site) oraz instalacji przyłączonych bezpośrednio do instalacji wewnętrznej odbiorcy energii i wytwarzające energię na potrzeby tego odbiorcy (instalacje on-site). Do obu wyróżnionych rodzajów instalacji stosowane są odmienne regulacje, inny jest ich model biznesowy, inny sposób przyłączenia do sieci, a to wszystko rzutuje na odmienny proces dewelopmentu tych projektów.

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z głównymi elementami procesu dewelopmentu, konkretnymi przykładami liczbowymi, regulacjami prawnymi wyznaczającymi proces dewelopmentu, a także jego praktycznymi uwarunkowaniami. 

REKLAMA

Nasza oferta szkoleń online nie odbiega jakością od naszych tradycyjnych stacjonarnych spotkań.

Szkolenia online realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych (przynajmniej mamy taką nadzieję), które pozwalają na obustronną komunikację między prowadzącym a uczestnikami.

Podczas spotkania jesteście Państwo w stałej interakcji z prowadzącym, komunikując się poprzez zadawanie pytań, korzystając z mikrofonu na żywo, czy też w formie czatu. Oczywiście mają Państwo dostęp do materiałów, które są wyświetlane na ekranach, a po spotkaniu wysłane na maile w formie elektronicznej.

Program

10.00-10.30 Logowanie uczestników

10.30-11.30 Dwa możliwe rodzaje instalacji PV – on site i off site

 • projekty on-site – przyłączone bezpośrednio do instalacji wewnętrznej odbiorcy energii
 • projekty off-site – przyłączone do sieci dystrybucyjnej
 • odrębne uregulowania prawne i regulacyjne (ograniczenia) dla obu rodzajów instalacji PV – co różni oba rodzaje projektów,

11.30-12.30 Instalacje PV w modelu rynku energii

 • sprzedaż energii z instalacji off-site – sposób sprzedaży, koszty i przychody; rodzaje umów niezbędnych dla sprzedaży energii;
 • sprzedaż energii z instalacji on-site – koszty i przychody, kalkulacja korzyści z tytułu budowy instalacji on-site (koszty dystrybucji, akcyza, koszty kolorowych certyfikatów); rodzaje umów niezbędnych dla sprzedaży energii;
 • instalacje fotowoltaiczne w aukcyjnym systemie wsparcia (tylko off site);
 • instalacje fotowoltaiczne jako element spółdzielni/klastrów (spodziewane zmiany);
 • instalacje fotowoltaiczne w systemie prosumenckim (dla prowadzących działalność gospodarczą).

12.30-12.45 Przerwa

12.45-13.45 Proces dewelopmentu instalacji PV

REKLAMA

 • decyzja lokalizacyjna – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego vs warunki zabudowy – ograniczenia, wpływ na proces dewelopmentu;
 • zabezpieczenie praw do gruntu – powierzchnia potrzebna do realizacji projektu, klasa ziemi, odrolnienia, forma prawna zabezpieczenia praw do gruntu (zakup ziemi czy jej dzierżawa), ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi – wystąpienie o decyzję lokalizacyjną (w obu wariantach istnienia planu i braku planu; właściwe organy, potrzebne dokumenty, rodzaj projektu technicznego niezbędnego na tym etapie, czas trwania);
 • wystąpienie o decyzję środowiskową – czy potrzeba sporządzać raport oddziaływania na środowisko? Właściwe organy, potrzebne dokumenty, czas trwania;
 • uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy o przyłączenie do sieci– właściwi operatorzy sieci, procedura, czas trwania, niezbędne dokumenty, koszty (zaliczki na poczet przyłączenia oraz opłaty);
 • uzyskanie pozwolenia na budowę – właściwe organy, procedura, czas trwania, niezbędne dokumenty (w tym projekt budowlany), uzgodnienia z innymi organami oraz podmiotami;
 • koncesja na wytwarzanie energii – kogo dotyczy? Właściwy organ, procedura, czas trwania, niezbędne dokumenty, opłaty, konsekwencje nieuzyskania koncesji, prawo do wytwarzania energii bez koncesji;
 • szczególne wymogi dla instalacji PV, aby mogła wystartować w aukcji.

13.45-14.45 Proces dewelopmentu instalacji PV on-site – różnice w stosunku od instalacji off-site

 • Co rozumiemy pod pojęciem instalacji on-site z punktu widzenia procesu dewelopmentu – czy potrzebna decyzja lokalizacyjna, czy potrzebna decyzja środowiskowa itd.;
 • Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej – czy są niezbędne, kto występuje;
 • Koncesja na wytwarzanie energii – czy niezbędna, kto występuje;
 • Budowa instalacji on-site – formalne wymogi.

14.45–15.45 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie spotkania.

*Możliwość zadawania pytań po warsztatach do 2 tygodni po spotkaniu. Pytania dotyczące tylko zakresu odbytego spotkania.

Prowadzący

 • Grzegorz Skarżyński

Na rynku zielonej energii w Polsce od blisko 20 lat. Współzałożyciel i wiceprezes Polish Energy Partners, jednego z pierwszych niezależnych producentów energii w Polsce, aż do debiutu giełdowego. Przez  blisko 10 lat dyrektor inwestycyjny hiszpańskiego funduszu Taiga Mistral, odpowiedzialny m.in. za dewelopment, budowę, sfinansowanie oraz zarządzanie portfelem farm wiatrowych o łącznej mocy 90 MW.  Od dwóch lat związany ze szwajcarskim start-upem Pexapark.com, działającym na rynku energii z instalacji OZE a od kilku miesięcy ze szwedzkim Alight Energy specjalizującym się w fotowoltaicznych corporate PPA. Prowadzi także własną działalność doradczą. Absolwent SGH.

 • Przemysław Kałek

Radca prawny, od 20 lat specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i antymonopolowych na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorze elektroenergetycznym i gazowym, w tym operatorów systemów elektroenergetycznych oraz wytwórców energii elektrycznej. Świadczy kompleksowe usługi przy nabywaniu farm wiatrowych i fotowoltaicznych, budowie i eksploatacji elektrowni, reorganizacji przedsiębiorstw energetycznych, a także przy negocjowaniu kontraktów na przyłączenie i dostawy energii elektrycznej, gazu oraz paliw.

Szczegóły szkolenia na stronie organizatora >>

Pobierz formularz zgłoszeniowy (Word) >>

Kontakt i rejestracja

EUROCON

tel. 22 631 22 81, fax 22 631 20 82, tel. kom. 503 123 570, e-mail: biuro@euro-con.pl

Rejestracja on-line: https://euro-con.pl/pl/formularz-zgloszeniowy


artykuł sponsorowany